Katowice, ul. Panewnicka 36/2

O meritum

MERITUM to miejsce dla ludzi pragnących pracować w obszarze rozwoju osobistego, chcących poszerzać wiedzę o sobie i innych. Stwarzamy przestrzeń dla osób poszukujących jakości życia wychodzącej poza postawę egocentryczną, pragnących wprowadzać pozytywne zmiany w sobie i najbliższym otoczeniu.

Naszą misją jest towarzyszenie ludziom w odkrywaniu drogi do głębszej świadomości siebie, swoich relacji z innymi i ze światem. Wierzymy w to, że zmieniając siebie zmieniamy świat.

Stowarzyszenie Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM powstało w 1999 roku.
Inicjujemy i wspieramy zmiany nakierowane na szeroko rozumianą równowagę zarówno w ludziach jak i organizacjach.
Szanując tych, którzy nam zaufali staramy się podążać za ich potrzebami i oczekiwaniami. Dlatego realizując projekty szkoleniowe i doradcze nie narzucamy gotowych rozwiązań. Wskazujemy możliwe drogi oraz wspólnie wypracowujemy najlepsze rozwiązania, wykorzystując tkwiący w ludziach i firmach potencjał.

Uważamy, że dla osiągnięcia równowagi i akceptacji siebie oraz szczerości w relacjach niezbędny jest rozwój osobistych kompetencji, dlatego przykładamy dużą wagę do ciągłego podnoszenia kompetencji naszych trenerów i współpracowników. W naszej pracy z ludźmi kładziemy szczególny nacisk na procesy umożliwiające im poznanie samych siebie, ponieważ dobry kontakt z samym sobą, pozwala na dobry i autentyczny kontakt z innymi, zarówno pracy, jak i w życiu osobistym.

Realizując swoje projekty postępujemy etycznie we wszystkich aspektach działalności: w zarządzaniu, relacjach z uczestnikami naszych szkoleń oraz innymi klientami. Bardzo istotne jest również dla nas ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Dlatego m.in. materiały szkoleniowe drukujemy na papierze ekologicznym, jeśli to możliwe kupujemy materiały biurowe wykonane z materiałów biodegradowalnych, segregujemy odpady, jak największą ilość produktów spożywczych staramy się kupować z certyfikatem Fair Trade.

Od 2006 roku naszym kluczowym działaniem jest prowadzenie Szkoły Trenerów MERITUM. Już 400 osób w 27 edycjach ukończyło naszą Szkołę. Posiadamy Standardy Jakości Usług Szkoleniowych MERITUM oraz Kodeks Etyczny Trenera MERITUM, którymi kierujemy realizując wszystkie przedsięwzięcia. W swojej działalności szczególną wagę przywiązujemy do transparentności działań organizacji.

Nasze szkolenia i usługi doradcze realizowane są na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem tego jest uzyskany certyfikat SUS 2.0. Audyt został przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z DEKRA Certification w kwietniu 2018 roku. Uzyskanie przez MERITUM certyfikatu to nie tylko potwierdzenie jakości naszych usług.

Dla naszych Klientów-Uczestników szkoleń oznacza to przede wszystkim, że decydując się na wybrane nasze szkolenia będą mogli korzystać z dofinansowania ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

2018_certyfikat SUS_CENTRUM SZKOLEŃ I ROZWOJU OSOBISTEGO MERITUM_EL

Obecnie Zarząd Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM tworzą:
– Bogusław Pawlikowski – prezes Zarządu
– Zbigniew Grobelny – członek Zarządu
– Mirela Pawlikowska – członek Zarządu