Projekt DITOS

Projekt DITOS

Od 2016 r. Meritum jest zaangażowane w realizację projektu “Doing-It-Together-Science” (DITOs) w ramach programu badań naukowych Unii Europejskiej Horyzont 2020. Jest to do tej pory największa inicjatywa unijna w zakresie badań i innowacji, której budżet wynosi 80 mld euro. Konkurs w zakresie popularyzacji nauki należy do jednych z najbardziej prestiżowych w całym programie. Dotychczas z polskich instytucji uczestniczyło w nim tylko warszawskie Centrum Nauki Kopernik.

Głównym celem projektu DITOs jest zaangażowanie naukowców i osób spoza tego kręgu w realizację badań metodą obywatelską (citizen science). To podejście pozwala na prowadzenie obserwacji na nieznaną dotychczas skalę, w tym zwłaszcza tych dotyczących zmian zachodzących w środowisku. Przykładami takich projektów badawczych może być bożonarodzeniowe liczenie ptaków, prowadzone przez Audobon Society od 1900 r. czy BioWeatherMap, czyli platforma internetowa służąca zbieraniu danych o bioróżnorodności i zdrowiu publicznym.

Ważnym aspektem projektu DITOs jest ustalenie standardów dla prowadzenia tego rodzaju badań, w tym społecznych i środowiskowych (responsible research & innovation). Działania w ramach inicjatywy będą koncentrować się na dwóch obszarach tematycznych: biotechnologii (biodesign) i równowadze ekologicznej (environmental sustainability). Projekt obejmuje szereg działań popularyzatorskich skierowanych do szerokiego grona odbiorców (wystawy, kawiarenki naukowe, warsztaty), jak i osób zawodowo zajmujących się nauką (konferencje, seminaria, wypracowanie rekomendacji). Wydarzenia potrwają do 2019 r.

Projekt jest realizowany we współpracy z:
1. University College London (UCL) – lider projektu, należący do grupy dwudziestu pięciu najlepszych uczelni na świecie.
2. Université Paris Descartes (UPD) – jeden z największych uniwersytetów w Paryżu.
3. Université De Geneve (UNIGE) – uniwerystet założony w 1559 r. przez Jana Kalwina, z którym związanych było wielu laureatów nagrody Nobla.
4. Institut Royal Des Sciences Naturelles De Belgique (RBINS) – muzeum historii naturalnej w Brukseli, odwiedzane rocznie przez ponad 300 tys. osób.
5. Waag Society (WS) – holenderska placówka naukowa, prowadząca m.in. jeden z najstarszych media lab’ów w Europie.
6. European Citizen Science Association (ECSA) – sieć badawcza zajmująca się popularyzacją nauki obywatelskiej w ponad dwudziestu państwach Europy, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
7. Madrid Destino Cultura Turismo Y Negocio SA Medialab – Prado (MP) – placówka popularyzująca naukę, założona przez madrycki urząd miasta.
8. Kersnikova Institution (KI) to największa na Słowenii organizacja pozarządowa, działająca na styku sztuki, kultury, edukacji i nowych technologii.
9. Tekiu Ltd (TK) – brytyjska firma, specjalizująca się w transferze technologii oraz organizacji wizyt studyjnych. Współpracuje m.in. Ericsson, GE Healthcare, ABB, Saab, Bombardier Transportation.
10. Eutema (EUT) – austriacka firma doradcza w zakresie zarządzania strategicznego badaniami.