Projekt ECO21

Projekt ECO21

Rekrutacja do ostatniej grupy eco21 została zakończona.

W czasie trwania Szkoły Trenerów ECO21 uczestnicy przygotowują się do prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi w zakresie wybranej przez siebie tematyki.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do:
– Osób pragnących podnosić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń,
– Osób z całej Polski podejmujących aktywne działania na rzecz rozwoju lokalnego,
– Przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego,
– Osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach lub prowadzących działalność gospodarczą,
– Z wykształceniem minimum średnim,
– Osób z predyspozycjami do pracy z grupami,
– Z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi.
W projekcie nie ma żadnych wymagań co do zatrudnienia.

W czasie szkolenia pokrywamy koszty poczęstunków oraz obiadów. Koszty ewentualnego noclegu oraz dojazdów uczestnicy pokrywaja we własnym zakresie.

W ramach projektu uruchomione zostaną 4 grupy Szkoły Trenerów liczące po 15 osób. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie MERITUM w Katowicach oraz w Bystrej k. Bielska Białej w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot (w Bystrej – pierwszy i trzeci zjazd).

Tematyka Szkoły Trenerów ECO21.PL (łącznie 232 godz.):
– Trening interpersonalny,
– Trening głębokiej ekologii (poszerzajacy świadomość na temat wpływu naszego stylu pracy i życia osobistego na środowisko naturalne).
– Specjalistyczne warsztaty trenerskie (m.in. Asertywność, Komunikacja, Trudne sytuacje szkoleniowe),
– Trening mapowania społecznościowego (zajęcia w j. angielskim z tłumaczem; trening prowadzony jest przez przedstawiciela partnera projektu – Louise Francis – wykładowcę University College London i prezes Mapping for Change. Metodyka mapowania społecznościowego jest autorskim produktem University College of London i Mapping for Change, rozwijanym od przeszło dekady w Wielkiej Brytanii; MERITUM jako pierwsze w Polsce zaczęło ją wykorzystywać od kwietnia 2013 r. Pierwsze mapy społecznościowe dostępne są pod adresem mapy.eco21.pl),
– Konstruowanie projektów szkoleniowych,
– Etiudy dyplomowe – próbki pracy przygotowane przez uczestników.

Osoby, które ukończą Szkołę otrzymają Certyfikat potwierdzający kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – Europejskich Ram Kwalifikacji.

Zajęcia odbywają się zawsze w godz. 09.00-17.00.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o nadsyłanie (w terminach rekrutacji do poszczególnych grup) kompletu dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy rekrutacja@eco21.pl lub listownie, bądź osobiście na adres:

Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM, Katowice ul. Panewnicka 36/2.
Po dokonaniu weryfikacji formalnej nadesłanych dokumentów kandydaci będę zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne.
Ostatecznie do każdej grupy zakwalifikowanych zostanie 15 osób z najwyższą punktacją.
Lista dokumentów aplikacyjnych:
Formularz-zgłoszeniowy 09-06
Zyciorys zawodowy ECO 21
List motywacyjny – wg własnego wzoru

Warunki ukończenia Szkoły Trenerów ECO21:
– uczestnictwo w 100% w treningu interpersonalnym, treningu głębokiej ekologii oraz etiudach dyplomowych Pierwszy, trzeci i ostatni zjazd),
– uczestnictwo w co najmniej 90 % zajęć w ramach pozostałych zjazdów (można opuścić łącznie najwyżej 3 dni tych zajęć),
– opracowanie autorskiego 16-godzinnego programu szkoleniowego,
– przeprowadzenie etiudy dyplomowej,
– opracowanie mapy społecznościowej (praca zespołowa)

Projekt realizujemy we współpracy z Mapping for Change  www.mappingforchange.org.uk/ – przedsiębiorstwem społecznym założonym przez University College London – trzeci najlepszy Uniwersytet rankingów europejskich.

Dodatkowe informacje o projekcie: www.eco21.pl

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM.