Oswoić swój cień – warsztat rozwojowy

Oswoić swój cień – warsztat rozwojowy

Oswoić swój cień – warsztat rozwojowy

Zapraszam na kolejną edycję warsztatu OSWOIĆ SWÓJ CIEŃ  inspirowanego jungowską koncepcją cienia i książką Jeana Monbourqette a tym samym tytule.

„Cieniem jest wszystko, co usunęliśmy do nieświadomości w obawie, że zostaniemy odrzuceni przez ludzi, którzy odegrali decydującą rolę w naszym wychowaniu(…) Szybko nauczyliśmy się rozróżniać, co może w ich oczach znaleźć akceptację, a co nie. Po to, by ich zadowolić z zapałem usunęliśmy dużą część nas samych do odległych królestw nieświadomości” – Jean Monbourqette

Termin „cień” nasuwa negatywne i mroczne skojarzenia. Łatwo  więc uznać, że praca z cieniem to przyglądnie się swoim bolesnym doświadczeniom.

Cień został po raz pierwszy sprowadzony do zachodniego świata przez psychologa Carla Junga . Opisał to jako nieświadome i odrzucone części naszej osobowości, których ego nie widzi, nie uznaje i nie akceptuje.

Jako dzieci rodzimy się całe i kompletne, ale ta całość jest krótkotrwała. Nasi opiekunowie pozwalają nam wierzyć, że pewne aspekty nas samych są dobre, a inne nie. Aspekty postrzegane jako złe są odrzucane i w konsekwencji tworzą cień.

Praca z cieniem jest jak remanent w postrzeganiu siebie. To możliwość odnalezienia potencjału z którego dawno nie korzystaliśmy.

Cel warsztatu:
 • rozpoznanie jakie zachowania czy przekonania które porzuciłeś/ porzuciłaś funkcjonują w  Twoich relacjach z innymi
 • rozpoznanie jak wartości, którymi się kierujesz w codziennym życiu wpływają na relacje z najbliższym otoczeniem
 • przyjrzenie się temu co określasz jako swoje  „słabe”  i „mocne” strony
 • zintegrowanie doświadczeń i emocji które odrzucasz z tymi które w sobie  cenisz

Warsztat jest adresowany do trenerów, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, aktywistów, osób gotowych na osobistą pracę rozwojową. Będzie on doskonałą okazją, aby zatroszczyć się o siebie, nabrać psychicznej odporności i rozwijać swoje umiejętności osobiste, interpersonalne.

W sprzyjających warunkach grupy warsztatowej będziemy:
 • poznawać koncepcję cienia,
 • poszerzać świadomość swojego potencjału
 • przyglądać się temu co uznajemy za ograniczenia
 • odkrywać i umacniać własne zasoby, czerpiąc z kontaktu z sobą i innymi

„Oswoić swój cień” to 22 godziny warsztatowe prowadzone metodami aktywnymi.

Termin i czas trwania warsztatu:
 • Piątek, 25.11 godz. 09.00 – 17:00;
 • Sobota, 26.11 godz. 09.00 – 17:00;
 • Niedziela, 27.11 godz.09:00 – 15.00
Prowadzący:

TOMASZ MAŁANKA – Trener, socjolog. Posiada rekomendację II stopnia Trenera Treningu Interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr II 506). Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz piętnastoletnie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego.

Koszt:

Po zakończeniu warsztatu można wpłacić darowiznę, np. w wys. 700-900 zł, w zależności od swojej sytuacji finansowej oraz korzyści, jakie odniesiesz na warsztacie.

Przed warsztatem prosimy jedynie o wpłatę w wysokości 100 zł na pokrycie kosztów poczęstunków (3 obiady wegetariańskie oraz poczęstunek kawowy). Opłata jest jednocześnie ostatecznym potwierdzeniem udziału.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem wniesiona opłata jest zwracana w całości. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym opłata nie jest zwracana.

 

Program w opisie
User Avatar
Wykształcenie / Ukończone kursy
 • Socjolog.
 • Posiada rekomendację trenerską I stopnia Trenera Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr I 421).
 • Posiada rekomendację trenerską II stopnia Trenera Treningu Interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego...
  Pełny profil trenera: Tomasz Małanka

Cena 60 zł
Trener Tomasz Małanka
Czas trwania 0 tyg
Enrolled 0 students
Daty 25-27.11.2022 r.