Przeżyć pomaganie – warsztat dla tych, którzy lubią pomagać

Przeżyć pomaganie – warsztat dla tych, którzy lubią pomagać

Przeżyć pomaganie – warsztat dla tych, którzy lubią pomagać

Temat wsparcia jest nieodłączną częścią życia. Naturalnie wyrasta z relacji jakie budujemy każdego dnia.

POMAGANIE

Jest wsparciem, towarzyszeniem, obecnością w codzienności. Może oznaczać działania interwencyjne w wyniku wydarzeń których skala nas przytłacza. Często nabiera charakteru instytucjonalnego czy działań w ramach szeroko rozumianego aktywizmu i staje się ważną częścią naszego życia. Wtedy ważnym jest by zatrzymać się  i zatroszczyć się o siebie. Odnaleźć balans między racjonalnym intelektem a potrzebami serca.

„Czytanie” własnych emocji, ”słuchanie” ciała pozwala stawiać sobie pytania:

 • Po co to robię?
 • Skąd czerpię energię?
 • Jakie jest moje miejsce w pomaganiu?
 • Jak mogę nadal odpowiadać na potrzeby innych z równoczesną świadomością własnych ludzkich ograniczeń?
 • Jakimi osobistymi, duchowymi i relacyjnymi zasobami dysponuje? Jak je wzmacniać i rozwijać?

Warsztat jest adresowany do trenerów, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych, wolontariuszy i aktywistów. Będzie on doskonałą okazją, aby zatroszczyć się o siebie, nabrać psychicznej odporności i rozwijać swoje umiejętności osobiste, interpersonalne.

W sprzyjających warunkach grupy warsztatowej będziemy:
 • rozpoznawać swoje utrwalone wzorce w relacji pomocy i rozszerzać swoją elastyczność w tych obszarach
 • rozpoznać źródło motywacji do pomagania
 • ożywiać kreatywność, która daje większą swobodę w działaniu
 • odkrywać i umacniać własne zasoby, czerpiąc z kontaktu z sobą i innymi.

„Przeżyć pomaganie” to 22 godziny warsztatowe prowadzone metodami aktywnymi.

Termin warsztatu i godziny zajęć:
 • Piątek, 16.09 godz. 09.00 – 17:00;
 • Sobota, 17.09 godz. 09.00 – 17:00;
 • Niedziela, 18.09 godz. 09:00 – 15.00
Prowadzący:

TOMASZ MAŁANKA – Trener, socjolog. Posiada rekomendację II stopnia Trenera Treningu Interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr II 506). Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz piętnastoletnie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego.

Koszt udziału:

Po zakończeniu warsztatu można wpłacić darowiznę, np. w wys. 600-900 zł, w zależności od swojej sytuacji finansowej oraz korzyści, jakie odniesiesz dzięki udziałowi w warsztacie.

Przed warsztatem prosimy jedynie o wpłatę w wysokości 100 zł na pokrycie kosztów poczęstunków (3 obiady wegetariańskie oraz poczęstunek kawowy). Opłata jest jednocześnie ostatecznym potwierdzeniem udziału.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem wniesiona opłata jest zwracana w całości. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym opłata nie jest zwracana.

 

 

Program w opisie
User Avatar
Wykształcenie / Ukończone kursy
 • Socjolog.
 • Posiada rekomendację trenerską I stopnia Trenera Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr I 421).
 • Posiada rekomendację trenerską II stopnia Trenera Treningu Interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego...
  Pełny profil trenera: Tomasz Małanka

Cena 1,000 zł
Trener Tomasz Małanka
Czas trwania 10 tyg
Enrolled 1 student
Miejsce Katowice
Daty 16-18.09.2022 r.