Sesje rozwojowe “Jeden na Jeden”

Sesje rozwojowe “Jeden na Jeden”

Sesje rozwojowe “Jeden na Jeden”

W MERITUM od wielu lat, w pracy grupowej, rozwijamy samoświadomość i towarzyszymy innym w rozwijaniu swojego potencjału osobistego.

Praca w grupie warsztatowej daje ogromne możliwości wymiany doświadczeń i mnóstwo materiału w obszarze rozwoju osobistego. Nie zawsze jednak jest to możliwe i wystarczające. Dodatkowe możliwości rozwoju swojego potencjału możesz uzyskać w czasie spotkań indywidualnych z doświadczonymi trenerami i specjalistami z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Sesje 1 x 1 można, zależnie od potrzeb, potraktować jako jednorazowe konsultacje lub cykl spotkań.

Do udziału w sesjach rozwojowych „Jeden na jeden” zapraszamy szczególnie gorąco jeśli:

 • spotkanie w cztery oczy jest tą formą w której czujesz się najlepiej;
 • jesteś na etapie precyzowania swoich potrzeb rozwojowych;
 • chcesz pogłębiać swoje kompetencje interpersonalne;
 • chcesz lepiej radzić sobie ze stresem i z emocjami;
 • chcesz przyjrzeć się swojemu modelowi budowania relacji z innymi.

W swojej pracy kładziemy szczególny nacisk na szacunek do drugiego człowieka, na autentyczność i empatię w relacji

Ważne: spotkania nie są terapią! Forma spotkań którą proponujemy ma charakter rozwojowy. Dotyczy obszarów związanych z poszerzaniem kompetencji w relacjach interpersonalnych, porządkowaniem wartości i przekonań.

Sesje „Jeden na Jeden” prowadzą:

Mirela Pawlikowska
Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim. Od tego czasu doskonalę swoje kompetencje i umiejętności w zakresie rozwoju osobistego i terapii.

Ukończyłam m.in.:

 • 3-letnie Studium Socjoterapii
 • 2-letnie Studium Edukacji Psychoseksualnej pod kierunkiem Wiesława Sokoluka
 • Roczny Kurs „Hipnoza terapeutyczna. Całościowe szkolenie”
 • „Podstawy terapii ericksonowskiej” – Krzysztof Klajs
 • Wybrane warsztaty: „Praca z ciałem w konwencji Gestalt” – Dorota Węgrzyn; „Doświadczalny proces grupowy” – Peter Schulthess; „Praca z ciałem w terapii par i rodzin” – Renate Osterrieder; „Praca z ciałem dla terapeutów” – Piotr Bednarczyk; „Krąg kobiet. Krąg mężczyzn” – David Thompson i Mattie Davis-Wolfie.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i posiadam rekomendację trenerską II stopnia.

Od wielu lat towarzyszę ludziom w procesach rozwoju osobistego, rozwijaniu osobistego potencjału i odkrywaniu nowych możliwości realizacji swojego powołania.

W MERITUM prowadzę warsztaty w Szkole Trenerów, treningi interpersonalne, warsztaty i kręgi dla kobiet oraz autorskie warsztaty „Antykariera – w poszukiwaniu pracy życia”; „Moje Męskie-Żeńskie”; „Kochany-Kochana”.

Pamiętam, ze pierwszym krokiem w kierunku rozwoju osobistego było zwrócenie uwagi na to, jak i czym się odżywiam. Dlatego, z wielką przyjemnością, prowadzę od lat warsztaty wegetariańskie „Gotowanie z Miłością”.

W sesjach rozwojowych „Jeden na Jeden” odwołuję się do koncepcji integralnych, które prócz psychiki biorą pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.

Jestem głęboko przekonana, że każdy z nas posiada w sobie naturalne bogactwo i zasoby do rozwijania się i przezwyciężania trudności. Moje zadanie pojmuję jako organizowanie tylko odpowiednich warunków, aby człowiek mógł odkryć swój potencjał w pełni i z niego korzystać.

Tematy, którymi możemy wspólnie się zająć w czasie sesji to:

 • rozwijanie kompetencji interpersonalnych
 • poszukiwanie nowych dróg rozwoju zawodowego – antykariera
 • kobiecość/męskość
 • Twoje zdrowie i przekonania go dotyczące
 • „odwaga bycia sobą”
 • włączanie zdrowego odżywiania w Twój styl życia
 • rozwijanie kompetencji trenerskich

Czas trwania pojedynczej sesji: 90 min

Cena za sesję: 180 zł

Kontakt tel. 501 762 528

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tomasz Małanka
Ukończyłem socjologię specjalność: praca socjalna na Uniwersytecie Śląskim. Koniec edukacji akademickiej był wstępem do dalszego rozwoju moich kompetencji i umiejętności w zakresie rozwoju osobistego.

Ukończyłem m.in.:

 • 2-letnie Studium Wiedzy o Patologii Społecznej z Elementami Socjoterapii;
 • Szkołę Trenerów Umiejętności Społecznych;
 • Roczny kurs przygotowujący do pracy trenerskiej opartej na procesie grupowym;
 • Wybrane warsztaty: „Praca z ciałem w pracy z klientem” oraz „Praca z traumą” – Piotr Bednarczyk.

Od wielu lat towarzyszę ludziom w procesach rozwoju osobistego, rozwijaniu osobistego potencjału. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W MERITUM współprowadzę warsztaty w Szkole Trenerów, treningi interpersonalne, warsztaty dla par „On powiedział, Ona zrozumiała” oraz autorskie warsztaty „Przeżyć pomaganie – dla tych co lubią pomagać”; „Oswoić swój cień”; „Moje Męskie-Żeńskie”; „Kochany-Kochana”.

W pracy trenerskiej koncentruję się na budowaniu poczucia autonomii i wpływu. Moim zdaniem, by doświadczyć poczucia dobrostanu istotne jest rozpoznać swój potencjał i przekuć go w działanie oraz doświadczenie.

Tematy, którymi możemy wspólnie się zająć w czasie sesji to:

 • Poszukiwanie równowagi w procesie udzielania wsparcia i pomagania;
 • Rozwój potencjału poprzez integrowanie tego co nazywasz ograniczeniem, z tym, co nazywasz zasobem;
 • Kobiecość/męskość;
 • Pogłębianie umiejętności samoregulacji szczególnie w pracy trenerskiej i rozwojowej.

Czas trwania pojedynczej sesji: 90 min

Cena za sesję: 140 zł

Kontakt tel. 694 273 489

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bernadeta Grobelny
Ukończyłam Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem zdobyłam wykształcenie przygotowujące do pracy z ludźmi. Pracowałam najpierw na uczelni, później w szkole i w organizacjach pozarządowych. I właśnie praca z ludźmi stała się moim zawodem i moją pasją.

Ukończyłam m.in.:

 • 3-letnie Studium Socjoterapii;
 • 2-letnie Studium Edukacji Psychoseksualnej pod kierunkiem Wiesława Sokoluka;
 • Treningi i szkolenia w zakresie terapii ericksonowskiej – Krzysztof Klajs, dr Brent Geary, Jane Parsons-Fein,dr  Jeffrey K. Zeig, dr Brian Alman, Maria Marquardt, Katarzyna Szymańska;
 • Szkolenia w zakresie Terapii Psychoonkologicznej Simontona –  dr Maciej Skibiński, dr Ewa Wojtyna;
 • Przygotowanie do pracy z ciałem w Instytucie Rozwoju Potencjału Życia pod kierunkiem Piotra Bednarczyka;
 • Wybrane warsztaty: Trening zachowań asertywnych, Bioenergetyka, Praca z ciałem w konwencji Gestalt, Racjonalna Terapia Zachowania, „Praca z wartościami” – International Values Consultant.

Posiadam rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Certyfikat Superwizora Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Od wielu lat prowadzę warsztaty w Szkole Trenerów MERITUM, warsztaty dla rodziców, treningi interpersonalne, treningi asertywności, superwizję, weekendy z uważnością.

Każde Spotkanie jest dla mnie wyjątkowe, bo każdy z rozmówców jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Sesje rozwojowe „Jeden na Jeden”, to spotkania z drugim człowiekiem, któremu towarzyszę w podróży w głąb siebie. Z takiego miejsca, z szacunkiem, w szczerości i zaufaniu, możliwe jest rozpoznawanie swoich potrzeb, odkrywanie zasobów, poszerzanie możliwości i znajdowanie rozwiązań. I wtedy można wprowadzić zmianę, poprawić jakość życia, osiągnąć osobiste cele, żyć w zgodzie ze swoimi wartościami…

Zapraszam na Spotkania, bo „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” Dante Alighieri.

Tematy, którymi możemy wspólnie się zająć w czasie sesji to:

 • Rozwijanie kompetencji interpersonalnych;
 • Rozwijanie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych;
 • Rozwijanie kompetencji trenerskich;
 • Praca z ludźmi;
 • Sztuka uważności;
 • Podejście do siebie i dbanie o siebie;
 • Radzenie sobie ze stresem, podejście do swojego zdrowia i procesu zdrowienia.

Czas trwania pojedynczej sesji: 90 min

Cena za sesję: 150 zł

Kontakt tel. 510 242 750

Program w opisie
User Avatar
Wykształcenie / Ukończone kursy
 • mgr pedagogiki
 • rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia – trener treningu interpersonalnego
 • certyfikat Jakości Pracy Trenera II stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Studium...
  Pełny profil trenera: Mirela Pawlikowska


Wykształcenie / Ukończone kursy
 • Socjolog.
 • Posiada rekomendację trenerską I stopnia Trenera Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr I 421).
 • Posiada rekomendację trenerską II stopnia Trenera Treningu Interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego...
  Pełny profil trenera: Tomasz Małanka


Wykształcenie / Ukończone kursy
 • Superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP – Certyfikat Jakości Pracy Trenera III stopnia
 • Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia – trener treningu interpersonalnego
 • Studium Pedagogiczne
 • Studium Socjoterapii
 • Studium...
  Pełny profil trenera: Bernadeta Grobelny

Cena 100 zł
Trener Mirela Pawlikowska
Czas trwania 0 tyg
Enrolled 0 students
Miejsce Katowice