Superwizja

Superwizja

Superwizja

Warto czasem zatrzymać się, by przyjrzeć się swojej pracy z ludźmi.
Poszukać przyczyn trudności, pomysłów i rozwiązań.
Odkrywać własne zasoby i uczyć się nowych strategii.
To właśnie dzieje się na superwizji.
Dzięki superwizji można wprowadzić istotne zmiany w swojej pracy, a także – we własnym życiu.
Wystarczy podjąć decyzję otwarcia się na nowe informacje o sobie, które może dać superwizja.

Wkrótce rusza kolejna grupa superwizyjna!

Superwizja grupowa – to refleksja nad pracą własną i członków grupy. To uczenie się poprzez bycie coraz bardziej uważnym. Superwizja grupowa pomaga znaleźć przyczyny problemów
i pomysły na ich rozwiązanie. Często prowadzi do odkrycia swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań, co zwiększa samoświadomość i decyzyjność.
Superwizja odbywa się w małej, zamkniętej grupie uczestników. Stwarza to bezpieczną i twórczą przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów oraz… bliskości z innymi.

Na superwizję zapraszam osoby pracujące w szeroko pojętym sektorze pomocy; trenerów
i coachów, psychologów i pedagogów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, wychowawców i liderów zespołów roboczych.

Korzyści z superwizji:

 • zwiększysz świadomość siebie i swojego stylu pracy
 • poszerzysz katalog strategii interwencyjnych
 • możesz znaleźć przyczyny trudnych sytuacji w pracy z ludźmi
 • otrzymasz rzetelną informację zwrotną
 • skorzystasz z wymiany doświadczeń.

Będziemy spotykać się raz w miesiącu, w czwartki, od 17.15 do 20.15.

Terminy superwizji:
11.03., 08.04., 06.05. oraz 10.06.2021r.

Koszt superwizji: 400 zł za wszystkie spotkania. Można zapłacić w ratach.
Miejsce superwizji: MERITUM w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 36/2

Zapisy:
Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo na adres: grobelny.bernadeta@gmail.com
Dodatkowych informacji udziela Bernadeta Grobelny – tel. 510 242 750

Zapraszam serdecznie!

Prowadząca:
Bernadeta Grobelny: posiadam rekomendację II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia treningów interpersonalnych oraz superwizorską rekomendację III stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Jestem współautorką koncepcji Szkoły Trenerów MERITUM. Specjalizuję się w szkoleniach doskonalących kompetencje osobiste, społeczne i trenerskie. Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkoleniach dla różnych środowisk, pozarządowych i samorządowych, akademickich, oświatowych i biznesowych. Superwizuję od ponad dziesięciu lat. Swoją pracę poddaję superwizji.

Inne formy superwizji: 

Superwizja indywidualna – spotkania superwizora z jedną osobą, podczas których analizuje się konkretne sytuacje wnoszone przez superwizanta. Superwizor stwarza przestrzeń do refleksji, konsultuje, wspiera i pomaga znaleźć odpowiedzi, skuteczne interwencje
i rozwiązania. W zależności od stawianych celów, z superwizji indywidualnej można skorzystać jednorazowo lub cyklicznie, w rytmie uzgodnionym w kontrakcie superwizyjnym.

Czas trwania jednej sesji superwizji indywidualnej to 60 minut.
Koszt jednej superwizji indywidualnej, to 100 zł.
Koszt cyklu superwizji indywidualnych – do uzgodnienia.

Superwizja uczestnicząca – polega na bezpośredniej obserwacji pracy trenera na sali szkoleniowej przez superwizora i wspólnym omówieniu przebiegu procesu szkoleniowego. Trener superwizowany analizuje swój stosunek do przeprowadzonego szkolenia i stawia pytania, a superwizor udziela szczegółowych informacji zwrotnych i dzieli się własnymi spostrzeżeniami.

Koszt superwizji uczestniczącej – do uzgodnienia.

Superwizje są niezbędne do uzyskania rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i in.

Program w opisie
Bernadeta Grobelny
Wykształcenie / Ukończone kursy
 • Superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP – Certyfikat Jakości Pracy Trenera III stopnia
 • Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia – trener treningu interpersonalnego
 • Studium Pedagogiczne
 • Studium Socjoterapii
 • Studium...
  Pełny profil trenera: Bernadeta Grobelny

Cena 600 zł
Trener Bernadeta Grobelny
Czas trwania 4 hours
Enrolled 0 students
Miejsce Katowice
Daty 11.03.2021 - 10.06.2021