Superwizja

Superwizja

Superwizja

Warto czasem zatrzymać się i spojrzeć na swoją pracę z ludźmi z różnych perspektyw.
Poszukać przyczyn trudności, pomysłów i i rozwiązań.
Odkrywać własne zasoby i uczyć się nowych strategii.
To właśnie dzieje się na superwizji.
Dzięki superwizji można wprowadzić istotne zmiany w swojej pracy, a także – we własnym życiu.
Wystarczy podjąć decyzję otwarcia się na nowe informacje o sobie, które może dać superwizja.

Wkrótce rusza kolejna grupa superwizyjna!

Superwizja grupowa – to refleksja nad pracą własną i członków grupy. To uczenie się poprzez bycie coraz bardziej uważnym. Superwizja grupowa pomaga znaleźć przyczyny problemów
i pomysły na ich rozwiązanie. Często prowadzi do odkrywania swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań, co zwiększa samoświadomość i decyzyjność. Odbywa się w małej, zamkniętej grupie uczestników. Stwarza to bezpieczną i twórczą przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów oraz… bliskości z innymi.

Na superwizję zapraszamy: osoby pracujące w szeroko pojętym sektorze pomocy; trenerów
i coachów, psychologów i pedagogów, pracowników socjalnych, wolontariuszy, wychowawców
i opiekunów osób zależnych.

Korzyści z superwizji:

 • zwiększysz świadomość siebie i swojego stylu pracy
 • poszerzysz katalog strategii interwencyjnych
 • otrzymasz rzetelną informację zwrotną
 • skorzystasz z wymiany doświadczeń
 • możesz znaleźć przyczyny trudnych sytuacji w pracy z ludźmi

Będziemy spotykać się raz w miesiącu, w poniedziałki, od 17.15 do 20.15.

Terminy superwizji:
12.10., 16.11. i 14.12.2020r. oraz 18.01.2021r.
Koszt superwizji: 600 zł za wszystkie spotkania. Można zapłacić w ratach.
Miejsce superwizji: MERITUM w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 36/2

Zapisy:
Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo na adres: meritum@trenerzy.slask.pl
Dodatkowych informacji udziela Bernadeta Grobelny – tel. 510 242 750

Zapraszam serdecznie!

Inne formy superwizji: 

Superwizja indywidualna – spotkania superwizora z jedną osobą, podczas których analizuje się konkretne sytuacje szkoleniowe wnoszone przez superwizanta. Superwizor stwarza przestrzeń do refleksji, konsultuje, wspiera i pomaga znaleźć odpowiedzi, skuteczne interwencje i rozwiązania. W zależności od stawianych celów, z superwizji indywidualnej można skorzystać jednorazowo lub cyklicznie, w rytmie uzgodnionym w kontrakcie superwizyjnym.

Czas trwania jednej sesji superwizji indywidualnej to 60 minut.
Koszt jednej superwizji indywidualnej, to 100 zł.
Koszt cyklu superwizji indywidualnych – do uzgodnienia.

Superwizja uczestnicząca – polega na bezpośredniej obserwacji pracy trenera na sali szkoleniowej przez superwizora i wspólnym omówieniu przebiegu procesu szkoleniowego. Trener superwizowany analizuje swój stosunek do przeprowadzonego warsztatu i stawia pytania, a superwizor udziela szczegółowych informacji zwrotnych i dzieli się własnymi spostrzeżeniami.

Koszt superwizji uczestniczącej – do uzgodnienia.

Superwizje są niezbędne do uzyskania rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i in.

Program w opisie
Bernadeta Grobelny
Wykształcenie / Ukończone kursy
 • mgr geologii
 • Superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP – Certyfikat Jakości Pracy Trenera III stopnia
 • Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia – trener treningu interpersonalnego
 • Studium Pedagogiczne
 • Studium...
  Pełny profil trenera: Bernadeta Grobelny

Cena 600 zł
Trener Bernadeta Grobelny
Czas trwania 0 tyg
Enrolled 0 students
Miejsce Katowice
Daty 12.10.2020 - 18.01.2021