Trening interpersonalny z elementami pracy z ciałem – Katowice 30 III -03 IV 2022

Trening interpersonalny z elementami pracy z ciałem – Katowice 30 III -03 IV 2022

Trening interpersonalny z elementami pracy z ciałem – Katowice 30 III -03 IV 2022

Trening interpersonalny to jedno z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych służących rozwojowi osobistemu. Do samego treningu dodajemy coś extra – elementy pracy z ciałem „Ciało, ruch, emocje”, wpierające proces kontaktowania się z własnymi emocjami, konfrontowania się z własnymi zasobami i ograniczeniami relacyjnymi.
Nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie kondycyjne, wystarczy przeciętna sprawność ruchowa. Szczegółowy program modułu pracy z ciałem – poniżej.

Termin treningu interpersonalnego z elementami pracy z ciałem:

30.03. – 03.04..2022 r. – Katowice

Do udziału w treningu interpersonalnym zapraszamy szczególnie:
 • trenerów i coachów,
 • psychologów i pedagogów,
 • aktywistów, liderów i wolontariuszy stowarzyszeń i fundacji,
 • menedżerów i liderów zespołów,
 • osoby pracujące w szeroko pojętym sektorze pomocy,
 • wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoją świadomość siebie.
W czasie treningu uczestnicy mają możliwość:
 • dowiedzieć się jak postrzegają ich inni ludzie,
 • zrozumieć swoje reakcje na zachowania innych,
 • zobaczyć w jaki sposób wchodzą w relacje z ludźmi,
 • zatrzymać się chwilę, by przyglądnąć się sobie i innym,
 • nauczyć się jeszcze lepiej wyrażać emocje.

Trening interpersonalny to szczególne wydarzenie rozwojowe kierowane do osób gotowych na głęboką osobistą pracę związaną z budowaniem relacji interpersonalnych oraz udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnych. Celem treningu interpersonalnego jest pogłębienie świadomości siebie, swojego modelu nawiązywania kontaktów oraz doskonalenie umiejętności kontaktowania się z własnym ciałem.

Program modułu treningowego pracy z ciałem „Ciało, ruch, emocje”:

 • Budowanie kontaktu z ciałem
 • Przyglądanie się emocjom w kontakcie z innymi
 • Nauka rozładowywania napięcia , emocji i stresu z wykorzystaniem metody TRE

Powyższy moduł oparty jest o różne rodzaje pracy z ciałem, w tym: pracę z oddechem, uważnością, TRE.

Na zajęcia proszę założyć wygodny strój. Można też zabrać ze sobą karimatę.

W czasie trwania treningu obowiązuje kontrakt wypracowany przez uczestników i prowadzących na początku zajęć.

O przebiegu treningu interpersonalnego opowiada Dorota Szczepan-Jakubowska – superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

Osoby chętne, które ukończą trening mogą, za dodatkową opłatą, otrzymać Zaświadczenie o udziale w treningu interpersonalnym lub inną formę poświadczającą udział w treningu.

Informacje organizacyjne:

Zajęcia odbywają się w siedzibie MERITUM – Katowice Ligota, ul. Panewnicka 36/2.

Plan zajęć:

Trening interpersonalny z elementami pracy z ciałem to intensywne czasowo doświadczenie.

Godziny zajęć:

 • środa: 09.00-18.00
 • czwartek, piątek, sobota: 09.00-20.30 (w godz. 18.00-20.30 – moduł pracy z ciałem)
 • niedziela: 08.00-15.00
Prowadzący:

Mirela Pawlikowska – pedagog, socjoterapeutka. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z różnorodnymi grupami szkoleniowymi. Posiada rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Opiekunka merytoryczna Szkoły Trenerów MERITUM. Przeprowadziła ponad 80 treningów interpersonalnych. Od kilku lat prowadzi warsztaty “Antykariera – w poszukiwaniu pracy życia” oraz warsztaty dla kobiet, m.in. “Biegnąca z wilkami”, “Ciało kobiety, mądrość kobiety”. W ramach “zajęć pozalekcyjnych” uwielbia wspólnie gotować w ramach warsztatów “Gotowanie z Miłością”. Zaangażowana w działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

Tomasz Małanka – socjolog. Posiada rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Absolwent Zaawansowanej Szkoły Trenerów Meritum (Certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje pracy na procesie ).
Posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego.
W zespole Meritum prowadzi treningi interpersonalne oraz zajęcia w Szkole Trenerów MERITUM. Współprowadzący warsztat rozwojowy dla par „On powiedział Ona zrozumiała” oraz „Moje męskie – żeńskie Ja” . Autor warsztatu „Przeżyć pomaganie” i „Oswoić swój cień”.

Ilona Opaszowska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, provider TRE, terapeuta pracy z ciałem Somatic experiencing. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej w obszarze traumy,  oraz systemowej pracy z parami i rodzinami,
Prowadzi warsztaty w obszarze emocji, komunikacji interpersonalnej, treningi interpersonalne, podczas których wykorzystuje elementy pracy z ciałem.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres katowicemeritum@gmail.com Ważna jest kolejność zgłoszeń.

W wiadomości prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

Dodatkowych informacji udziela Mirela Pawlikowska, tel. 501762528.

Koszt:

Koszt udziału w treningu wynosi 1300 zł.
Rezerwację miejsca w grupie potwierdza wpłata 200 zł za posiłki. Opłata za posiłki jest niezależna od opłaty za trening.
Ewentualne koszty noclegu i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Jeśli uważasz, że trening interpersonalny jest Ci potrzebny właśnie teraz, a Twoja sytuacja finansowa jest niewystarczająca, by pokryć koszty treningu, prosimy o kontakt telefoniczny.

Koszt wystawienia zaświadczenia o udziale w treningu uczestnicy pokrywają po zakończeniu zajęć.

W przypadku rezygnacji z udziału w treningu najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem wniesiona opłata jest zwracana w całości. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym opłata nie jest zwracana.

UWAGA:

W treningu, w tej samej grupie, nie powinny uczestniczyć osoby, które dobrze się znają (krewni, bliscy znajomi….)
Warunkiem przyjęcia do grupy jest deklaracja udziału we wszystkich dniach treningu.
W czasie całego treningu interpersonalnego wprowadzamy zasadę “zero alkoholu”
Catering przygotowywany na czas treningu jest wegetariański/wegański. Prosimy także o spożywanie, na terenie Meritum, posiłków bez mięsa i ryb.

Prosimy, aby osoby będące w trakcie leczenia psychiatrycznego lub uzależnione podejmowały decyzję o udziale w treningu po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Trening nie zastępuje profesjonalnej porady psychologicznej, medycznej, lub innej, udzielanej przez specjalistów z danej dziedziny.

Uczestnik treningu interpersonanego ma świadomość całkowitej odpowiedzialności za podejmowane decyzje i rezultaty tych decyzji, oraz że Organizator nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej z tytułu podejmowanych przez Uczestnika decyzji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego uczestników w czasie zajęć i pomiędzy nimi.

Opinie naszych Uczestników:

I Trening interpersonalny był jednym z lepszych prezentów, które w życiu sprawiłam.
II Nieformalny profesjonalizm, niedogmatyczne a za razem metodyczne podejście – to było dla mnie ważne i wpłynęło na doskonały przebieg i efekt treningu.
III No i przede wszystkim wymiar ludzki; dobre miejsca przyciągają dobrych ludzi!
Anna Bielak-Dworska – żona, artystka i przedsiębiorca

Trening interpersonalny to jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń w moim życiu. Mogłam z bliska przyjrzeć się mechanizmom funkcjonowania grupy, nawiązania i podtrzymywania relacji między jej członkami, powstawania i rozwiązywania konfliktów. Dopuściłam do głosu własne myśli i uczucia, te drugie przede wszystkim. Zajrzałam „do zakątków” samej siebie, poznałam mechanizmy, które stosuję nawiązując kontakty ze światem zewnętrznym, dostrzegłam własne blokady i ograniczenia. Dowiedziałam się, jak inni odbierają mnie, które moje zachowania zniechęcają ich do kontaktu ze mną, a które odwrotnie, przyciągają. Jest to dobry sposób na doskonalenie nawyków komunikacyjnych, bo pozwala zrozumieć i zaakceptować zachowania innych i swoje. A jest to pierwszy krok do prawdziwej bliskości i otwarcia się zarówno na siebie, jak i na inną osobę.

Halina Czuba – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pięciodniowe warsztaty przeprowadzone w formule treningu interpersonalnego, były jednym z bardziej skumulowanych emocjonalnie przeżyć w moim życiu. Uczestnictwo w tym wydarzeniu stało się dla mnie okazją do intensywnego poznawania siebie w obliczu różnych, czasem ekstremalnych uczuć. Dzięki temu doświadczeniu mam poczucie bycia bliższej sobie. Zwiększyła się moja samoświadomość i uważności na różnorodność emocji. Bezpieczeństwo, które dali prowadzący, ich profesjonalizm, wiedza i dobroć serca, w moim odczuciu są istotnym elementem sukcesu tych warsztatów.

Mentor Murtezi – geolog, ekspert w zakresie energetyki atomowej

Program w opisie
User Avatar
Wykształcenie / Ukończone kursy
 • mgr pedagogiki
 • rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia – trener treningu interpersonalnego
 • certyfikat Jakości Pracy Trenera II stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Studium...
  Pełny profil trenera: Mirela Pawlikowska


Wykształcenie / Ukończone kursy
 • mgr psychologii (Uniwersytet Śląski)
 • Szkoła Trenerów MERITUM – Certyfikat Jakości Pracy Trenera MERITUM
 • Kurs Psychoterapii (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi), atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Instruktor samoobrony
 • Instruktor...
  Pełny profil trenera: Michał Mania


Wykształcenie / Ukończone kursy
 • Socjolog.
 • Posiada rekomendację trenerską I stopnia Trenera Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr I 421).
 • Posiada rekomendację trenerską II stopnia Trenera Treningu Interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego...
  Pełny profil trenera: Tomasz Małanka

Cena 1 zł
Trener Mirela Pawlikowska
Czas trwania 10 tyg
Enrolled 0 students
Miejsce Katowice
Daty 30.03-03.04.2022