Trening interpersonalny z elementami pracy z ciałem – marzec 2021

Trening interpersonalny z elementami pracy z ciałem – marzec 2021

Trening interpersonalny z elementami pracy z ciałem – marzec 2021

Trening interpersonalny to jedno z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych służących rozwojowi osobistemu. Tym razem do samego treningu dodaliśmy coś extra – elementy pracy z ciałem „Ruch, przestrzeń, emocje”, wpierające proces kontaktowania się z własnymi emocjami, konfrontowania się z własnymi zasobami i ograniczeniami relacyjnymi.
Nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie kondycyjne, wystarczy przeciętna sprawność ruchowa. Szczegółowy program modułu pracy z ciałem – poniżej.

Terminy najbliższych treningów z elementami pracy z ciałem:

10-14.03.2021 r. – Bystra Śląska

Do udziału w treningu interpersonalnym zapraszamy szczególnie:
 • trenerów i coachów,
 • psychologów i pedagogów,
 • aktywistów, liderów i wolontariuszy stowarzyszeń i fundacji,
 • menedżerów i liderów zespołów,
 • osoby pracujące w szeroko pojętym sektorze pomocy,
 • wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoją świadomość siebie.
W czasie treningu uczestnicy mają możliwość:
 • dowiedzieć się jak postrzegają ich inni ludzie,
 • zrozumieć swoje reakcje na zachowania innych,
 • zobaczyć w jaki sposób wchodzą w relacje z ludźmi,
 • zatrzymać się chwilę, by przyglądnąć się sobie i innym,
 • nauczyć się jeszcze lepiej wyrażać emocje.

Trening interpersonalny to szczególne wydarzenie rozwojowe kierowane do osób gotowych na głęboką osobistą pracę związaną z budowaniem relacji interpersonalnych oraz udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnych. Celem treningu interpersonalnego jest pogłębienie świadomości siebie, swojego modelu nawiązywania kontaktów oraz doskonalenie umiejętności kontaktowania się z własnym ciałem.

Program modułu treningowego pracy z ciałem „Ruch, przestrzeń, emocje”:

 • sięgnięcie do korzeni, przypomnisz sobie, jak poruszałeś się, jako zupełnie małe dziecko, jak nabywałeś sprawności w najprostszych czynnościach – w nowy sposób zinterpretujemy pojęcie „zrobienia kroku wstecz, by się rozwijać”;
 • ruch w interakcji i relacji z innymi, poczujemy jak to jest, gdy współpracujesz, grasz, konkurujesz, czy nawiązujesz dialog, bo ruch może być formą komunikacji;
 • praca z restrykcjami i rozwiązywanie „zagadek ruchowych”, jako metafora mierzenia się z trudnościami dnia codziennego, poprzez poznawanie możliwości własnego ciała i pogłębianie zaufania do siebie samego;
 • praca z emocjami w sytuacjach trudnych, temat poczucia bezpieczeństwa – odnajdywania go, gdy pojawia się stres, dyskomfort, lęk.

Powyższy moduł oparty na postulatach pojęcia ruchu naturalnego i metodach treningowych europejskich form treningu sprawności ciała i umysłu. Warsztat nie jest treningiem sportowym – potrzebujesz jedynie przeciętnej sprawności fizycznej, pracujesz zgodnie z własnymi możliwościami.

W czasie trwania treningu obowiązuje kontrakt wypracowany przez uczestników i prowadzących na początku zajęć.

O przebiegu treningu interpersonalnego opowiada Dorota Szczepan-Jakubowska – superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

Osoby chętne, które ukończą trening mogą, za dodatkową opłatą, otrzymać Zaświadczenie o udziale w treningu interpersonalnym lub inną formę poświadczającą udział w treningu.

Informacje organizacyjne:

Zajęcia odbywają się:

 • w siedzibie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej k. Bielska-Białej, przy ul. Jasnej 17. Na miejscu jest możliwość noclegów (40 zł/noc – warunki schroniskowe)

Plan zajęć:

W pierwszym dniu zajęcia treningu interpersonalnego odbywają się w godz. 10.00-19.00; czwartek, piątek i sobotę w godz. 08.30-17.30; w niedzielę w godz. 08.00-15.00. W czwartek, piątek i sobotę w godz. 18.00-21.00 – moduł pracy z ciałem.

Prowadzący:

Mirela Pawlikowska – pedagog, socjoterapeutka. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z różnorodnymi grupami szkoleniowymi. Posiada rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Opiekunka merytoryczna Szkoły Trenerów MERITUM. Przeprowadziła ponad 60 treningów interpersonalnych. Od kilku lat prowadzi warsztaty “Antykariera – w poszukiwaniu pracy życia” oraz warsztaty dla kobiet, m.in. “Biegnąca z wilkami”, “Ciało kobiety, mądrość kobiety”. W ramach “zajęć pozalekcyjnych” uwielbia wspólnie gotować w ramach warsztatów “Gotowanie z Miłością”. Zaangażowana w działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

Tomasz Małanka – Jestem trenerem z 15 letni stażem i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam rekomendację I Stopnia PTP jako trener warsztatów psychospołecznych (nr rekomendacji: I/421). Jestem absolwentem Socjologii specjalność: praca socjalna oraz Podyplomowych Studiów Wiedzy o Patologii Społecznej z Elementami Socjoterapii. Ukończyłem szkołę trenerów warsztatów edukacyjnych oraz szkołę trenerów przygotowującą do pracy na procesie.

Michał Mania – psycholog, psychoterapeuta, instruktor sztuk walki. Prowadzi psychoterapię w nurcie Ericksonowskim, szkolenia i warsztaty pracy z ciałem, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, treningi i szkolenia z samoobrony. Ukończył Podyplomowe 4-letnie szkolenie z psychoterpii (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi), Szkołę Trenerów MERITUM), posiada uprawnienia instruktora samoobrony oraz instruktora Systemy – rosyjskiej sztuki walki (Systema Ryabko).

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres katowicemeritum@gmail.com Ważna jest kolejność zgłoszeń.

W wiadomości prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

Dodatkowych informacji udziela Mirela Pawlikowska, tel. 501762528.

Koszt:

Po zakończeniu warsztatu można wpłacić darowiznę, np. w wys. 800-2000 zł, w zależności od swojej sytuacji finansowej oraz korzyści, jakie odniesiesz na warsztacie. Każdy Uczestnik treningu, po zajęciach, sam decyduje, ile (w tych granicach) chce zapłacić.

Przed treningiem uczestnicy wpłacają jedynie za posiłki w czasie treningu – 150 zł. Opłata za posiłki jest niezależna od opłaty za trening.
Ewentualne koszty noclegu i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Koszt wystawienia zaświadczenia o udziale w treningu uczestnicy pokrywają po zakończeniu zajęć.

W przypadku rezygnacji z udziału w treningu najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem wniesiona opłata jest zwracana w całości. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym opłata nie jest zwracana.

UWAGA:

W treningu, w tej samej grupie, nie powinny uczestniczyć osoby, które dobrze się znają (krewni, bliscy znajomi….)
Warunkiem przyjęcia do grupy jest deklaracja udziału we wszystkich dniach treningu.
W czasie całego treningu interpersonalnego wprowadzamy zasadę “zero alkoholu”
Catering zamawiany na czas treningu jest wegetariański/wegański. Prosimy także o spożywanie, na terenie Ośrodka, posiłków bez mięsa i ryb.

Prosimy, aby osoby będące w trakcie leczenia psychiatrycznego lub uzależnione podejmowały decyzję o udziale w treningu po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Trening przeznaczony jest dla ludzi zdrowych, ma charakter psychoedukacyjny i nie może zastąpić terapii.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego uczestników w czasie zajęć i pomiędzy nimi.

Opinie naszych Absolwentów:

I Trening interpersonalny był jednym z lepszych prezentów, które w życiu sprawiłam.
II Nieformalny profesjonalizm, niedogmatyczne a za razem metodyczne podejście – to było dla mnie ważne i wpłynęło na doskonały przebieg i efekt treningu.
III No i przede wszystkim wymiar ludzki; dobre miejsca przyciągają dobrych ludzi!
Anna Bielak – żona, artystka i przedsiębiorca

Trening interpersonalny to jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń w moim życiu. Mogłam z bliska przyjrzeć się mechanizmom funkcjonowania grupy, nawiązania i podtrzymywania relacji między jej członkami, powstawania i rozwiązywania konfliktów. Dopuściłam do głosu własne myśli i uczucia, te drugie przede wszystkim. Zajrzałam „do zakątków” samej siebie, poznałam mechanizmy, które stosuję nawiązując kontakty ze światem zewnętrznym, dostrzegłam własne blokady i ograniczenia. Dowiedziałam się, jak inni odbierają mnie, które moje zachowania zniechęcają ich do kontaktu ze mną, a które odwrotnie, przyciągają. Jest to dobry sposób na doskonalenie nawyków komunikacyjnych, bo pozwala zrozumieć i zaakceptować zachowania innych i swoje. A jest to pierwszy krok do prawdziwej bliskości i otwarcia się zarówno na siebie, jak i na inną osobę.

Halina Czuba – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pięciodniowe warsztaty przeprowadzone w formule treningu interpersonalnego, były jednym z bardziej skumulowanych emocjonalnie przeżyć w moim życiu. Uczestnictwo w tym wydarzeniu stało się dla mnie okazją do intensywnego poznawania siebie w obliczu różnych, czasem ekstremalnych uczuć. Dzięki temu doświadczeniu mam poczucie bycia bliższej sobie. Zwiększyła się moja samoświadomość i uważności na różnorodność emocji. Bezpieczeństwo, które dali prowadzący, ich profesjonalizm, wiedza i dobroć serca, w moim odczuciu są istotnym elementem sukcesu tych warsztatów.

Mentor Murtezi – geolog, ekspert w zakresie energetyki atomowej

Program w opisie
Mirela Pawlikowska
Wykształcenie / Ukończone kursy
 • mgr pedagogiki
 • rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia – trener treningu interpersonalnego
 • certyfikat Jakości Pracy Trenera II stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Studium...
  Pełny profil trenera: Mirela Pawlikowska

Tomasz Małanka


Wykształcenie / Ukończone kursy
 • Socjolog.
 • Posiada rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr I 421).
 • Absolwent Zaawansowanej Szkoły Trenerów Meritum (Certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje pracy na procesie ).
 • Posiada piętnastoletnie doświadczenie...
  Pełny profil trenera: Tomasz Małanka

Michał Mania


Wykształcenie / Ukończone kursy
 • mgr psychologii (Uniwersytet Śląski)
 • Szkoła Trenerów MERITUM – Certyfikat Jakości Pracy Trenera MERITUM
 • Kurs Psychoterapii (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi), atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Instruktor samoobrony
 • Instruktor...
  Pełny profil trenera: Michał Mania

Cena 100 zł
Trener Mirela Pawlikowska
Czas trwania 0 tyg
Enrolled 0 students
Miejsce Bystra Śląska
Daty 10-14.03.2021