IV Edycja – Zaawansowana Szkoła Trenerów II Stopnia

IV Edycja – Zaawansowana Szkoła Trenerów II Stopnia

IV Edycja – Zaawansowana Szkoła Trenerów II Stopnia

Po kilku latach przerwy zapraszamy do udziału w Zaawansowanej Szkole Trenerów II Stopnia.

Zaawansowana Szkoła Trenerów jest cyklem szkoleniowym przeznaczonym dla absolwentów Szkoły Trenerów MERITUM I Stopnia, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie prowadzenia treningów interpersonalnych na procesie oraz warsztatów rozwoju osobistego.

Kurs adresujemy także do tych z naszych Absolwentów, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie pracy szkoleniowej z uwzględnieniem procesu grupowego.
Paradygmatem w oparciu, o który realizujemy to przedsięwzięcie jest proces grupowy – zjawisko związane z życiem grupy, fazami jej rozwoju i relacjami międzyludzkimi zachodzącymi w warunkach „tu i teraz”.

Zaawansowana Szkoła Trenerów to:
 • 168 godz. intensywnych zajęć;
 • przygotowanie do rekomendacji II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym,
 • profesjonalne przygotowanie do pracy trenera treningu interpersonalnego oraz trenera rozwoju osobistego,
 • zestaw zaawansowanych technik i narzędzi trenerskich niezbędnych do pracy szkoleniowej w oparciu o proces grupowy
 • kompleksowa informacja zwrotna na temat swojej pracy od rekomendowanych przez PTP, doświadczonych trenerów.

Dodatkowo Uczestnicy kursu mają możliwość odbycia dwóch 90 minutowych  konsultacji/superwizji z trenerami prowadzącymi Szkołę w celu omówienia samodzielnie prowadzonych działań trenerskich.

Ponadto absolwenci Zaawansowanej Szkoły Trenerów mają możliwość udziału, w roli obserwatorów, w treningach interpersonalnych oraz warsztatach rozwojowych prowadzonych przez nasz zespół. Uczestnik ma możliwość przyglądania się procesowi grupowemu i omówienia własnych obserwacji i refleksji z meta poziomu.

Dzięki uczestnictwu w Szkole trenerzy będą mogli pogłębić wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie:
 • rozumienia istoty procesu grupowego w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi;
 • umiejętności prowadzenia indywidualnej pracy z uczestnikiem z wykorzystaniem zasobów grupy;
 • świadomego czerpania z potencjału grupy w celu pogłębiania doświadczeń uczestników prowadzonych przez siebie szkoleń;
 • wykorzystania dynamiki grupy do rozwijania umiejętności psychospołecznych;
 • radzenia sobie z konfliktem w grupie;
 • interwencji trenerskich opartych na ujawnianiu siebie;
 • planowania szkoleń w oparciu o własne zasoby.

Podczas zjazdów uczestnicy przejdą własny trening interpersonalny, a następnie będą prowadzić grupę na procesie w formule kilkugodzinnych superwizowanych etiud oraz doświadczą pracy procesowej w relacji jeden na jeden.

Program Zaawansowanej Szkoły Trenerów obejmuje:
 • Trening interpersonalny z elementami pracy z ciałem
 • Trening intrapsychiczny/koncepcja cienia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami trenerskimi
 • Zaawansowane narzędzia trenerskie: metafora; praca z transem; praca w diadzie trenerskiej; elementy psychodramy.
 • Własne etiudy treningowe na procesie (każdy uczestnik przeprowadzi 3-godzinną etiudę na procesie grupowym, otrzyma od grupy i superwizorów informację zwrotną).
 • Sens w pracy trenera/czym chcę się dzielić z grupą – elementy antykariery.

Do udziału w Zaawansowanej Szkole Trenerów zapraszamy osoby, które odbyły szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności trenerskich i zamierzają prowadzić treningi interpersonalne, warsztaty rozwijające kompetencje psychospołeczne i/lub warsztaty rozwoju osobistego.

Terminy zajęć:
 • 10-14 XI 2021
 • 27-28 XI 2021
 • 18-19 XII 2021
 • 08-09 I 2022
 • 12-13 II 2022
 • 12-13 III 2022
 • 09-10 IV 2022
 • 07-08 V 2022
 • 04-05 VI 2022
Prowadzący:
 • Mirela Pawlikowska – mgr pedagogiki, trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych oraz autorskich warsztatów rozwojowych, np. „Biegnąca z wilkami” oraz „Antykariera”, opiekun merytoryczny Szkoły Trenerów MERITUM;
 • Tomasz Małanka – socjolog, trener posiadający rekomendację II stopnia PTP. Ukończył Szkołę Trenerów przygotowującą do pracy na procesie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, także w ramach Szkoły Trenerów. Od kilku lat prowadzi w MERITUM m.in. treningi interpersonalne oraz warsztaty rozwojowe, m.in. „Oswoić swój cień” oraz „Przeżyć pomaganie”.
 • Michał Mania (prowadzi moduł pracy z ciałem) – psycholog, psychoterapeuta, instruktor sztuk walki. Prowadzi psychoterapię w nurcie Ericksonowskim, szkolenia i warsztaty pracy z ciałem, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, treningi i szkolenia z samoobrony. Ukończył Podyplomowe 4-letnie szkolenie z psychoterpii (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi), Szkołę Trenerów MERITUM, posiada uprawnienia instruktora samoobrony oraz instruktora Systemy – rosyjskiej sztuki walki (Systema Ryabko).
Cena kursu:

Koszt udziału w Zaawansowanej Szkole Trenerów II Stopnia wynosi 5600 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dowolną ilość rat.

Zgłoszenia

Zgłoszenia mailowe prosimy przesyłać do dnia 20.10.2021 r. mailowo na adres katowicemeritum@gmail.com
O przyjęciu do grupy decyduje rozmowa wstępna

Dodatkowych informacji udziela Mirela Pawlikowska, tel. 501762528.

Program w opisie
User Avatar
Wykształcenie / Ukończone kursy
 • mgr pedagogiki
 • rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia – trener treningu interpersonalnego
 • certyfikat Jakości Pracy Trenera II stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Studium...
  Pełny profil trenera: Mirela Pawlikowska


Wykształcenie / Ukończone kursy
 • Socjolog.
 • Posiada rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr I 421).
 • Absolwent Zaawansowanej Szkoły Trenerów Meritum (Certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje pracy na procesie ).
 • Posiada piętnastoletnie doświadczenie...
  Pełny profil trenera: Tomasz Małanka

Cena 5,600 zł
Trener Mirela Pawlikowska
Czas trwania 10 tyg
Enrolled 0 students
Miejsce Katowice
Daty 10.11.2021-05.06.2022