Katowice, ul. Panewnicka 36/2

42. edycja Szkoły Trenerów MERITUM – rekrutacja zakończona

27.02.2019 - 15.12.2019

Szkoła Trenerów Meritum to kompleksowy cykl szkoleniowy obejmujący doskonalenie wiedzy i umiejętności trenerskich niezbędnych do prowadzenia skutecznych i atrakcyjnych szkoleń, w zakresie wybranej przez siebie tematyki.

W Szkole Trenerów MERITUM ważne jest podejście holistyczne, kontekst środowiskowy oraz rozwijanie kompetencji osobistych trenera. Istotne jest dla nas, by nasi Absolwenci wykorzystywali swoje umiejętności trenerskie nie tylko w pracy zawodowej, np. w biznesie, ale także w działaniach prospołecznych, np. na rzecz swojej społeczności lokalnej lub w aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Do udziału w Szkole Trenerów MERITUM zapraszamy osoby posiadające już doświadczenie w pracy trenerskiej oraz takie, które dopiero planują rozpoczęcie pracy trenerskiej.

Szczególnie zapraszamy osoby, które chcą wprowadzać pozytywne zmiany społeczne w swoim środowisku, w swoim miejscu pracy, w społecznościach lokalnych. Istotna jest dla nas gotowość do pracy nad sobą, swoimi emocjami i stylem komu­ni­ka­cji. Zapraszamy osoby chętne do aktywnego uczenia się poprzez działanie.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników w zakresie umiejętności trenerskich do poziomu 5. EQF (Europejskich Ram kwalifikacji)

Dlaczego u nas?
 • Nasz Program przygotowany jest w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu trenera, na podstawie wytycznych Europejskich Ram Kwalifikacji (European Qualification Framework). Nasi Absolwenci otrzymują certyfikat poświadczający kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF.
  Przeczytaj szczegółowy opis kompetencji (pdf).
 • Nasze szkolenia i usługi doradcze realizowane są na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem tego jest uzyskany certyfikat SUS 2.0. Audyt został przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z DEKRA Certification w kwietniu 2018 roku.
 • Ukończenie naszej Szkoły upoważnia do rozpoczęcia procesu rekomendacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz innych organizacjach, zrzeszających trenerów (np. Stowarzyszenie trenerów Organizacji Pozarządowych STOP).
 • Dysponujemy dwunastoletnim doświadczeniem w realizacji Szkół Trenerów. Mamy już ponad 600 absolwentów i absolwentek.
 • Kładziemy nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności oraz przygotowujemy do samodzielnego prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem metod aktywnych.
 • Szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju osobistego samego trenera, postrzeganego jako najważniejsze ”narzędzie” trenerskie.
 • Przestrzegamy zasad etyki zawodowej trenerów oraz standardów merytorycznych zawartych w Kodeksie Etycznym MERITUM. Posiadamy własny system certyfikacji trenerskiej.
 • Tym, co nas wyróżnia jest podejście holistyczne. Widzimy rozwój trenera zarówno w kontekście osobistym (work-life balance) jak i środowiskowym, w sieci wzajemnych powiązań ze społecznością i naturą.
Program Szkoły Trenerów MERITUM

Program Szkoły Trenerów MERITUM podnosi kompetencje uczestników zarówno w sferze płaszczyzny merytorycznej, narzędziowej, jak i tej, związanej z budowaniem relacji i procesem grupowym, które łącznie budują atmosferę sprzyjającą efektywnemu uczeniu się odbiorców szkolenia.

W Programie Szkoły dobraliśmy tematykę i metodologię tak, by uwzględnić wszelkie aspekty funkcjonowania każdego człowieka: Ja – Ja; Ja – Ty; Ja – Społeczność; Ja – Natura.

Stosownie do powyższych założeń, dobraliśmy optymalny zestaw metod pracy: treningi psychologiczne, warsztaty interaktywne, treningi zadaniowe, szkolenia pokazowe, konsultacje i superwizje. Aktywne metody i techniki dydaktyczne wykorzystywane w ramach kursu trenerskiego sprzyjają rozwijaniu poszczególnych kompetencji, niezbędnych w pracy trenera. Każdorazowo metody, techniki, jak i tempo pracy dostosowywane są do potrzeb konkretnej grupy.

Dzięki współpracy projektowej z University College of London, jako pierwsi w Polsce – włączyliśmy do programu kursu elementy ekopsychologii. 

W Szkole Trenerów MERITUM dążymy do tego, aby trenerzy pogłębili świadomość swojej współzależności ze światem i przyrodą. Dzięki temu wzmocnią „inteligencję ekologiczną” (o której pisał m.in. Daniel Goleman) zarówno swoją, jak i uczestników szkoleń. Wymogiem współczesności jest bowiem  wpleść odpowiedzialność za Ziemię w naszą codzienność, w społeczne relacje, w decyzje gospodarcze i polityczne. Coraz więcej organizacji, instytucji i firm, w obliczu kurczących się zasobów natury, poszukuje możliwości bardziej zrównoważonego rozwoju.
W czasie zajęć odkrywamy czym jest ekologiczne podejście trenera do samego siebie, jak i ekologiczne podejście do pracy z grupą szkoleniową.

Zobacz Program Szkoły Trenerów MERITUM

Nasza metodologia opiera się na poniższych zasadach:
 • Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy posiadający rekomendację PTP lub certyfikat jakości Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP,
 • Kurs trenerski zaczyna się 40-godzinnym treningiem interpersonalnym.
 • Począwszy od czwartego zjazdu, na każdym kolejnym zjeździe, uczestnicy kolejno prowadzą godzinne etiudy szkoleniowe, po których otrzymują informacje zwrotne od grupy i trenera prowadzącego,
 • Uczestnicy przygotowują program 16-godzinnego szkolenia, który konsultują z trenerami prowadzącymi,
 • W czasie trwania Szkoły, każdy uczestnika ma prawo do dwóch godzin superwizji/konsultacji prowadzonych przez trenera MERITUM,
 • Kurs trenerski kończy się prezentacją etiudy dyplomowej na Szkoleniu pokazowym.
Warunki otrzymania certyfikatu poświadczajacego kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF:
 • odpowiednia frekwencja w czasie kursu trenerskiego (można opuścić najwyżej 4 dni zajęć. Na pierwszym i ostatnim zjeździe obecność jest obowiązkowa w 100%);
 • skonstruowanie co najmniej 16-godzinnego autorskiego programu szkoleniowego, prowadzonego metodami aktywnymi;
 • przeprowadzenie etiudy dyplomowej (ocenianej w czterech płaszczyznach trenerskich).
Trenerzy prowadzący:
Harmonogram Szkoły Trenerów MERITUM (łącznie 264 godz.)
 • 27.02-03.03.2019 Bystra Śląska
 • 16-17.03.2019 Katowice
 • 30-31.03.2019 Katowice
 • 27-28.04.2019 Katowice
 • 18-19.05.2019 Katowice
 • 15-16.06.2019 Katowice
 • 29-30.06.2019 Katowice
 • 24-25.08.2019 Katowice
 • 14-15.09.2019 Bystra Śląska
 • 05-06.10.2019 Katowice
 • 26-27.10.2019 Katowice
 • 08-10.11.2019 Katowice
 • 23-24.11.2019 Katowice
 • 06-08.12.2019 Bystra Śląska

Zajęcia odbywają się w godz. 09.00-17.00. W przypadku zajęć w Bystrej – pierwszego dnia zaczynamy o godz. 10.00.

Miejsce:

Zjazdy w Katowicach odbędą się w siedzibie MERITUM: Katowice, ul. Panewnicka 36/2.
Zajęcia w Bystrej odbywają się w siedzibie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot przy ul. Jasnej 17.

W trakcie zajęć zapewniamy ciepłe napoje oraz przekąski (bez noclegu i obiadów). W czasie zjazdów w Bystrej, za niewielką dodatkową opłatą, zamawiamy wegański catering – obiady dwudaniowe dla całej grupy.

Koszt uczestnictwa:

Koszt 264. godzinnego kursu trenerskiego (jednego z najdłuższych w kraju) wynosi 7500 zł brutto. Płatność można rozłożyć na max 10 rat bez żadnych dodatkowych opłat.

Nasze kursy trenerskie mogą być dofinansowane nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych. Tutaj można zapoznać się z informacjami dotyczącymi dofinansowania: Poradnik – jak otrzymać dofinansowanie na Szkołę Trenerów
W celu uzyskania większej ilości informacji na ten temat zapraszamy do odwiedzenia strony https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=179643

UWAGA!!!
Osoby zainteresowane dofinansowaniem 42. edycji Szkoły Trenerów MERITUM prosimy o jak najszybszy kontakt z Operatorami.
Dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych, w sektorze publicznym i edukacji przewidzieliśmy rabaty nawet do 40% ceny Szkoły. 

W przypadku rezygnacji z udziału, w terminie powyżej 14 dni przed rozpoczęciem kursu, zwracamy wpłaconą kwotę

Jak się zapisać?

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY , z załączonym życiorysem zawodowym (CV – nie więcej niż dwie strony) prosimy nadsyłać na adres mailowy katowicemeritum@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10. lutego 2019 r.
O przyjęciu do grupy decyduje rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku osób spoza woj. śląskiego może być za pośrednictwem programu skype).

Warunki ukończenia Szkoły Trenerów MERITUM:

Każdy uczestnik, który wziął udział w co najmniej 90% szkoleń, opracował własny autorski program co najmniej 16-godzinnego szkolenia i zaprezentował etiudę dyplomową, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu trenerskiego w ramach „Szkoły Trenerów MERITUM”, potwierdzające kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework.

Dodatkowe możliwości:
 • MERITUM zapewnia możliwość praktycznego sprawdzenia podczas Szkoły swoich umiejętności – przeprowadzenie własnego szkolenia pod okiem superwizora (uzyskanie wszechstronnego feedback`u).
 • Wybrani Uczestnicy i Absolwenci mają możliwość bycia kotrenerem na szkoleniach organizowanych przez MERITUM (np. u trenera prowadzącego lub absolwentów z minimum kilkuletnim doświadczeniem).
 • Ukończenie Szkoły Trenerów MERITUM przygotowuje do rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikacji w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
 • Absolwenci Szkoły Trenerów MERITUM mają także możliwość uzyskania Certyfikatu Jakości Pracy Trenera MERITUM.

Dodatkowych informacji na temat Szkoły Trenerów udziela:
Mirela Pawlikowska – tel. kom. 501 762 528

Opinie naszych Absolwentów:

Szkoła Trenerów MERITUM pozwoliła mi jasno określić priorytety w życiu, dała mi poczucie pewności w tym, co robię. Otrzymałam cały wachlarz umiejętności, które mogłam sprawdzić w praktyce podczas zajęć i etiud. Wiem teraz, że jestem wystarczająco dobrą trenerką!
Małgorzata Radołowicz, Przedsiębiorca, trenerka, prezeska Fundacji 3R.

Szkoła Trenerów MERITUM to miejsce, w którym nauczyłam się wyraźniej widzieć siebie, lepiej akceptować i przeżywać swoje emocje, a to podstawa w pracy z grupą. Podczas zajęć było dużo przestrzeni na to, aby w bezpiecznej, pełnej wsparcia atmosferze ćwiczyć swoje kompetencje trenerskie. Wiem, że mogę prowadzić swoje warsztaty w zgodzie ze sobą, w sposób, który mi odpowiada. Mam wszystko, czego potrzebuję.
– Monika Czuma, Wiceprezeska Fundacji Cambio, koordynatorka projektów, ekspertka ds. funduszy unijnych.

Ukończyłem Szkołę Trenerów Meritum i nie przesadzę, jeśli powiem, że to uratowało mi życie. Już Sokrates głosił, że życie nieświadome nie jest warte tego, by je przeżyć. Oczywiście to nie cudowny zabieg który natychmiast i bez trudu odmienia. To początek ciężkiej drogi, to jak przebudzenie z Matrixu, tylko czy jesteś na to gotowy? Po tym nic już nie będzie takie samo.
Michał Wieczorek, ratownik medyczny w Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. Uczestnik wielu międzynarodowych misji ratunkowych i szkoleniowych, m.in. w Sudanie, Tybecie i Kazachstanie.

Szkoła trenerów to dla mnie niezwykłe doświadczenie życiowe i rozwojowe. Jej wartością dodaną jest dla mnie osobiście skupienie na tym, co „tu i teraz” oraz utwierdzenie w tym, co dla mnie najistotniejsze i najcenniejsze w życiu. Atmosfera szczerości, świetny warsztat, zero ściemy, sam konkret i….. Ci ludzie!!! Gdybym jeszcze raz miała się decydować, wybrałabym tak samo. Polecam!
– Monika Cieślar nauczycielka religii ewangelickiej, na co dzień kieruje pracą bytomskich streetworkerów.

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY