Katowice, ul. Panewnicka 36/2

po(MOC) – Warsztat rozwojowy dla tych, co pomagają

25.03.2017 - 26.03.2017

„Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić udzielając komuś pomocy, jest zapomnieć o sobie”
– Anthony de Mello „Przebudzenie”

 

Temat wsparcia jest nieodłączną częścią naszego życia. Pojawia się we wszystkich jego etapach i przybiera różne formy. Decyzja mniej lub bardziej świadoma o wspieraniu innych niesie szereg  następstw nie tylko dla osoby wspieranej ale także wspierającej o czym łatwo zapomnieć.  Nasze spotkanie to wyjątkowy czas poświęcony właśnie samemu sobie. To możliwość przyjrzenia się temu nie zwykłemu procesowi jakim jest relacja wsparcia i poszukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego pomagam. To okazja by sprawdzić w jakim miejscu jestem udzielając pomocy innym. To przestrzeń by lepiej zrozumieć swoje motywacje i świadomie uczestniczyć w procesie jakim jest udzielanie wsparcia innym.

Na zajęcia zapraszamy:

osoby które na co dzień w związku z pracą zawodową znajdują się w roli osoby pomagającej/wspierającej a więc:

 • wolontariusze,
 • pracownicy socjalni,
 • osoby pracujące z grupami,
 • trenerzy,
 • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,
 • terapeuci zajęciowi,
 • opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych.

Warsztat ten jest także kierowany do każdej osoby w życiu której pomaganie stało się ważną częścią życia.

Nasze spotkanie to czas poświęcony samemu sobie by odkryć wewnętrzne zasoby, odnaleźć motywację i radość z towarzyszenia tym których wspieramy.

Tematyka zajęć:
 • Rozpoznanie własnych zasobów i ograniczeń w pomaganiu;
 • Oczekiwania a rzeczywistość – co dostaję a co chciałbym dostać;
 • Odnalezienie źródeł motywacji do pracy z innymi i dla innych;
 • Radzenie sobie w sytuacji przeciążenia.
Prowadzący:

-Tomasz Małanka- mgr socjologii, certyfikowany trener (Certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje odpowiadające European Qualification Framework EQF 5). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada rekomendację PTP I stopnia trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych .
Absolwent „Szkoły Profesjonalnego Trenera i Doradcy Przedsiębiorczości Społecznej” Meritum (Certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje pracy na procesie ). Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego oraz w pracy z osobami zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Warsztaty odbywają się w godzinach od 9:00 do 16:00. Podczas warsztatów zapewniamy catering kawowy.

Koszt warsztatu:

Koszt udziału w warsztacie wynosi 180 zł. Cena obejmuje catering kawowy, zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia  25.03-26.03.2017 r. na adres mailowy: tmalanka@poczta.onet.pl

Warunkiem przyjęcia do grupy jest deklaracja udziału w obu dniach warsztatowych.

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY