Katowice, ul. Panewnicka 36/2

Superwizja

23.03.2020 - 15.06.2020

Warto spojrzeć na swoją pracę z różnych perspektyw,
poszukać przyczyn trudności, pomysłów i i rozwiązań.
Odkrywać własne zasoby i uczyć się nowych strategii.
To właśnie dzieje się na superwizji.
Dzięki niej można wprowadzić istotne zmiany w swojej pracy, a także – we własnym życiu.
Wystarczy podjąć decyzję otwarcia się na nowe informacje o sobie, które może dać superwizja.

Wkrótce rusza kolejna grupa superwizyjna!

Superwizja grupowa – to analizowanie pracy własnej i innych członków grupy. To uczenie się poprzez stawianie pytań, słuchanie i wymianę doświadczeń. Superwizja grupowa pomaga znaleźć przyczyny problemów i pomysły na ich rozwiązanie. Często prowadzi do odkrywania swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań, co zwiększa samoświadomość i decyzyjność. Odbywa się w małej, zamkniętej grupie uczestników. Stwarza to bezpieczną i twórczą przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów oraz przyglądania się swojej pracy z różnych perspektyw.

Korzyści z superwizji:

  • zwiększysz świadomość siebie i swojego stylu pracy
  • poszerzysz katalog strategii interwencyjnych
  • otrzymasz rzetelną informację zwrotną
  • skorzystasz z wymiany doświadczeń
  • możesz znaleźć przyczyny trudnych sytuacji w pracy z ludźmi

Będziemy spotykać się raz w miesiącu, w poniedziałki, od 17.15 do 20.15.

Terminy superwizji: 23.03., 20.04.,18.05 oraz 15.06.2020r.
Koszt superwizji: 400 zł za cztery spotkania
Miejsce superwizji: MERITUM w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 36/2

Prowadząca: 
Bernadeta Grobelny: posiada rekomendację II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia treningów interpersonalnych oraz superwizorską rekomendację III stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Jest współautorką koncepcji Szkoły Trenerów MERITUM. Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kompetencje osobiste, społeczne i trenerskie. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkoleniach dla różnych środowisk, pozarządowych i samorządowych, akademickich, oświatowych i biznesowych. Superwizuje od lat trzynastu. Swoją pracę poddaje superwizji.

Zapisy:
Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo na adres: meritum@trenerzy.slask.pl
Dodatkowych informacji udziela Bernadeta Grobelny – tel. 510 242 750

Zapraszam serdecznie!

Inne formy superwizji:

Superwizja indywidualna – spotkania superwizora z jedną osobą, podczas których analizuje się konkretne sytuacje szkoleniowe wnoszone przez superwizanta. Superwizor stwarza przestrzeń do refleksji, konsultuje, wspiera i pomaga znaleźć odpowiedzi, skuteczne interwencje i rozwiązania. W zależności od stawianych celów, z superwizji indywidualnej można skorzystać jednorazowo lub cyklicznie, w rytmie uzgodnionym w kontrakcie superwizyjnym.

Czas trwania jednej sesji superwizji indywidualnej to 60 minut.
Koszt jednej superwizji indywidualnej, to 80 zł.
Koszt cyklu superwizji indywidualnych – do uzgodnienia.

Superwizja uczestnicząca – polega na bezpośredniej obserwacji pracy trenera na sali szkoleniowej przez superwizora i wspólnym omówieniu przebiegu procesu szkoleniowego. Trener superwizowany analizuje swój stosunek do przeprowadzonego warsztatu i stawia pytania, a superwizor udziela szczegółowych informacji zwrotnych i dzieli się własnymi spostrzeżeniami.

Koszt superwizji uczestniczącej – do uzgodnienia.

Superwizje są niezbędne do uzyskania rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i in.

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY