Katowice, ul. Panewnicka 36/2

Szkoła Trenerów ECO21

25.01.2017 - 15.10.2017

Lista osób zakwalifikowanych do projektu ECO21: lista-rankingowa-eco21

W Szkole Trenerów ECO21 ważne jest podejście holistyczne, kontekst środowiskowy. Istotne jest dla nas, by nasi Absolwenci wykorzystywali swoje umiejętności trenerskie nie tylko w pracy zawodowej, ale także w działaniach prospołecznych, np. na rzecz swojej społeczności lokalnej lub w aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Projekt realizujemy we współpracy ze stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej http://pracownia.org.pl/ .

Kto może uczestniczyć?

Projekt ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do osób z całej Polski podejmujących aktywne działania na rzecz rozwoju lokalnego i/lub ochrony przyrody, w tym:

 • przedstawicieli/wolontariuszy organizacji pozarządowych,
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracowników uczelni i placówek badawczych.

Osoby zgłaszające się do udziału muszą posiadać:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • predyspozycje do pracy z grupami,
 • wysokie umiejętności interpersonalne.

Nie jest wymagane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

W ramach projektu “Doing It Together science (DITOs)” uruchomiona zostanie tylko jedna grupa Szkoły Trenerów licząca 15 osób. Program szkoły to aż 256 godzin intensywnych zajęć – warsztatów i treningów, integrujących tematykę środowiskową z rozwojem osobistym trenera.

Tematyka Szkoły Trenerów ECO21:
 • Trening interpersonalny,
 • Trening praktyki głębokiej ekologii,
 • Specjalistyczne warsztaty trenerskie (m.in. Asertywność, Komunikacja, Trudne sytuacje szkoleniowe),
 • Trening mapowania społecznościowego (Praktyczne warsztaty wykorzystania map w pracy na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych. MERITUM jako pierwsze w Polsce zaczęło wykorzystywać tą technologie. Dotychczas opracowanie przez absolwentów mapy są dostępne pod adresem mapy.eco21.pl),
 • Konstruowanie projektów edukacyjnych,
 • Etiudy dyplomowe – próbki pracy przygotowane przez uczestników.

Osoby, które ukończą Szkołę otrzymają Certyfikat potwierdzający kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – Europejskich Ram Kwalifikacji i będą miały możliwość zaprojektowania programów aktywnej edukacji z wykorzystaniem mapowania społecznościowego.

Więcej informacji o Szkole Trenerów: http://trenerzy.slask.pl/szkola-trenerow/

Jak wziąć udział?

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo do dnia 30.11.2016 r. osoby chętne prosimy o nadesłanie na adres katowicemeritum@gmail.com formularza zgłoszeniowego formularz-zgloszeniowy-eco21  oraz życiorysu zawodowego zyciorys-eco21

Spośród osób, które nadeślą dokumenty aplikacyjne wybierzemy 30 (z największym dorobkiem w zakresie aktywności społecznej), które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. 15 osób z najwyższą punktacją za rozmowę kwalifikacyjną wejdzie do grupy zasadniczej.

Terminy zjazdów:
 • 25-29.01.2017 – Bystra k. Bielska Białej. Trening interpersonalny. Prowadzą: Mirela Pawlikowska, Tomasz Małanka
 • 17-19.02.2017 – Katowice. Proces grupowy; Uczenie się dorosłych. Prowadzą: Mirela Pawlikowska, Tomasz Małanka
 • 4-5.03.2017 – Katowice. Metodyka edukacji dorosłych. Konstruowanie programów edukacyjnych. Prowadzi: Bernadeta Grobelny
 • 1-2.04.2017 – Katowice. Komunikacja interpersonalna cz. 1. Prowadzi: Izabela Butniewicz-Folusiak, Ilona Opaszowska
 • 13-14.05.2017 – Katowice. Komunikacja interpersonalna cz. 2. Prowadzi: Bernadeta Grobelny, Ilona Opaszowska
 • 27-28.05.2017 – Katowice. Mapowanie społecznościowe jako metoda wprowadzania zmian społecznych. Prowadzi: Paweł Wyszomirski
 • 09-11.06.2017 – Bystra k. Bielska Białej. Trening głębokiej ekologii. Prowadzi: Ryszard Kulik
 • 24-25.06.2017 – Katowice. Asertywność w pracy trenera cz.1. Prowadzi: Bernadeta Grobelny
 • 1-2.07.2017 – Katowice. Asertywność w pracy trenera cz.2. Prowadzi: Bernadeta Grobelny
 • 26-27.08.2017 – Katowice. Rozwój osobisty trenera. Prowadzi: Mirela Pawlikowska
 • 9-10.09.2017 – Katowice. Trudne sytuacje szkoleniowe. Prowadzi: Mirela Pawlikowska
 • 23-24.09.2017 – Katowice. Szkoła trenerów i co dalej? Warsztat planowania przyszłości trenerskiej. Prowadzi: Aleksandra Wittich
 • 13-15.10. 2017 – Bystra k. Bielska Białej. Etiudy dyplomowe. Prowadzą: Mirela Pawlikowska, Tomasz Małanka
Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 17.00 w siedzibie MERITUM w Katowicach oraz w Bystrej k. Bielska Białej w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Dla chętnych istnieje możliwość (odpłatnie) noclegowania Ośrodku w Bystrej, w którym odbywają się zajęcia. Podczas zajęć w Katowicach uczestnicy sami organizują sobie noclegi. W Bystrej oraz w Katowicach zapewniamy obiady wegetariańskie/wegańskie.

Warunki ukończenia Szkoły Trenerów
 • uczestnictwo w 100 proc. w treningu interpersonalnym, treningu głębokiej ekologii oraz etiudach dyplomowych,
 • uczestnictwo w co najmniej 90 proc. zajęć w ramach pozostałych zjazdów,
 • opracowanie autorskiego 16-godzinnego programu szkoleniowego,
 • przeprowadzenie etiudy dyplomowej,
 • opracowanie mapy społecznościowej (praca zespołowa).

Szkoła Trenerów ECO21 jest częścią projektu „Doing-It-Together-Science” (DITOs) w ramach programu badań naukowych Unii Europejskiej Horyzont 2020. Jest to do tej pory największa inicjatywa unijna w zakresie badań i innowacji, której budżet wynosi 80 mld euro. Konkurs w zakresie popularyzacji nauki należy do jednych z najbardziej prestiżowych w całym programie. Dotychczas z polskich instytucji uczestniczyło w nim tylko warszawskie Centrum Nauki Kopernik.

Głównym celem projektu DITOs jest zaangażowanie naukowców i osób spoza tego kręgu w realizację badań metodą obywatelską (citizen science). To podejście pozwala na prowadzenie obserwacji na nieznaną dotychczas skalę, w tym zwłaszcza tych dotyczących zmian zachodzących w środowisku. Przykładami takich projektów badawczych może być bożonarodzeniowe liczenie ptaków, prowadzone przez Audobon Society od 1900 r. czy BioWeatherMap, czyli platforma internetowa służąca zbieraniu danych o bioróżnorodności i zdrowiu publicznym.

Ważnym aspektem projektu DITOs jest ustalenie standardów dla prowadzenia tego rodzaju badań, w tym społecznych i środowiskowych (responsible research & innovation). Działania w ramach inicjatywy będą koncentrować się na dwóch obszarach tematycznych: biotechnologii (biodesign) i równowadze ekologicznej (environmental sustainability). Projekt obejmuje szereg działań popularyzatorskich skierowanych do szerokiego grona odbiorców (wystawy, kawiarenki naukowe, warsztaty), jak i osób zawodowo zajmujących się nauką (konferencje, seminaria, wypracowanie rekomendacji).

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 709443.

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY