Katowice, ul. Panewnicka 36/2

Trening interpersonalny z elementami pracy z ciałem w Bystrej

05.02.2020 - 09.02.2020

Trening interpersonalny to jedno z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych służących rozwojowi osobistemu. Tym razem do samego treningu dodaliśmy coś extra – elementy pracy z ciałem „Ruch, przestrzeń, emocje”, wpierające proces kontaktowania się z własnymi emocjami, konfrontowania się z własnymi zasobami i ograniczeniami relacyjnymi.
Nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie kondycyjne, wystarczy przeciętna sprawność ruchowa. Szczegółowy program modułu pracy z ciałem – poniżej.

Terminy najbliższych treningów z elementami pracy z ciałem:

 •  05-09.02.2020 r. – Bystra Śląska
Do udziału w treningu interpersonalnym zapraszamy szczególnie:
 • trenerów i coachów,
 • psychologów i pedagogów,
 • aktywistów, liderów i wolontariuszy stowarzyszeń i fundacji,
 • menedżerów i liderów zespołów,
 • osoby pracujące w szeroko pojętym sektorze pomocy,
 • wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoją świadomość siebie.
W czasie treningu uczestnicy mają możliwość:
 • dowiedzieć się jak postrzegają ich inni ludzie,
 • zrozumieć swoje reakcje na zachowania innych,
 • zobaczyć w jaki sposób wchodzą w relacje z ludźmi,
 • zatrzymać się chwilę, by przyglądnąć się sobie i innym,
 • nauczyć się jeszcze lepiej wyrażać emocje.

Trening interpersonalny to szczególne wydarzenie rozwojowe kierowane do osób gotowych na głęboką osobistą pracę związaną z budowaniem relacji interpersonalnych oraz udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnych. Celem treningu interpersonalnego jest pogłębienie świadomości siebie, swojego modelu nawiązywania kontaktów oraz doskonalenie umiejętności kontaktowania się z własnym ciałem.

Program modułu treningowego pracy z ciałem „Ruch, przestrzeń, emocje”:

 • sięgnięcie do korzeni, przypomnisz sobie, jak poruszałeś się, jako zupełnie małe dziecko, jak nabywałeś sprawności w najprostszych czynnościach – w nowy sposób zinterpretujemy pojęcie „zrobienia kroku wstecz, by się rozwijać”;
 • ruch w interakcji i relacji z innymi, poczujemy jak to jest, gdy współpracujesz, grasz, konkurujesz, czy nawiązujesz dialog, bo ruch może być formą komunikacji;
 • praca z restrykcjami i rozwiązywanie „zagadek ruchowych”, jako metafora mierzenia się z trudnościami dnia codziennego, poprzez poznawanie możliwości własnego ciała i pogłębianie zaufania do siebie samego;
 • praca z emocjami w sytuacjach trudnych, temat poczucia bezpieczeństwa – odnajdywania go, gdy pojawia się stres, dyskomfort, lęk.

Powyższy moduł oparty na postulatach pojęcia ruchu naturalnego i metodach treningowych europejskich form treningu sprawności ciała i umysłu. Warsztat nie jest treningiem sportowym – potrzebujesz jedynie przeciętnej sprawności fizycznej, pracujesz zgodnie z własnymi możliwościami.

W czasie trwania treningu obowiązuje kontrakt wypracowany przez uczestników i prowadzących na początku zajęć.

O przebiegu treningu interpersonalnego opowiada Dorota Szczepan-Jakubowska – superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

Osoby, które ukończą trening otrzymują Zaświadczenie o udziale w treningu interpersonalnym.

Informacje organizacyjne:

Zajęcia odbywają się alternatywnie:

 • w siedzibie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej k. Bielska-Białej, przy ul. Jasnej 17. Na miejscu jest możliwość noclegów (40 zł/noc – warunki schroniskowe)

Plan zajęć:

W pierwszym dniu zajęcia treningu interpersonalnego odbywają się w godz. 10.00-19.00; czwartek, piątek i sobotę w godz. 08.30-17.30; w niedzielę w godz. 08.00-17.00. W czwartek, piątek i sobotę w godz. 18.00-20.00 – moduł pracy z ciałem.

Prowadzący:

Mirela Pawlikowska – pedagog, socjoterapeutka. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z różnorodnymi grupami szkoleniowymi. Posiada rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Opiekunka merytoryczna Szkoły Trenerów MERITUM. Przeprowadziła ponad 60 treningów interpersonalnych. Od kilku lat prowadzi warsztaty „Antykariera – w poszukiwaniu pracy życia” oraz warsztaty dla kobiet, m.in. „Biegnąca z wilkami”, „Ciało kobiety, mądrość kobiety”. W ramach „zajęć pozalekcyjnych” uwielbia wspólnie gotować w ramach warsztatów „Gotowanie z Miłością”. Zaangażowana w działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

Tomasz Małanka – socjolog, trener posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów interpersonalnych oraz warsztatów rozwoju osobistego.

Michał Mania – psycholog, psychoterapeuta, instruktor sztuk walki. Prowadzi psychoterapię w nurcie Ericksonowskim, szkolenia i warsztaty pracy z ciałem, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, treningi i szkolenia z samoobrony. Ukończył Podyplomowe 4-letnie szkolenie z psychoterpii (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi), Szkołę Trenerów MERITUM), posiada uprawnienia instruktora samoobrony oraz instruktora Systemy – rosyjskiej sztuki walki (Systema Ryabko).

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres katowicemeritum@gmail.com Ważna jest kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału, w terminie powyżej 14 dni przed rozpoczęciem treningu, zwracamy wpłaconą kwotę

W wiadomości prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

Dodatkowych informacji udziela Mirela Pawlikowska, tel. 501762528.

Koszt:

Po zakończeniu warsztatu można wpłacić darowiznę, np. w wys. 700-2000 zł, w zależności od swojej sytuacji finansowej oraz korzyści, jakie odniesiesz na warsztacie. Każdy Uczestnik treningu, po zajęciach, sam decyduje, ile (w tych granicach) chce zapłacić.

Przed treningiem uczestnicy wpłacają jedynie za posiłki w czasie treningu – 150 zł. Opłata za posiłki jest niezależna od opłaty za trening.
Ewentualne koszty noclegu i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

UWAGA:

Trening interpersonalny nie jest psychoterapią.

W treningu, w tej samej grupie, nie powinny uczestniczyć osoby, które dobrze się znają (krewni, bliscy znajomi….)
Warunkiem przyjęcia do grupy jest deklaracja udziału we wszystkich dniach treningu.

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY