Katowice, ul. Panewnicka 36/2

ANTYKARIERA – w poszukiwaniu pracy życia

Zapraszamy do udziału w warsztatach „ANTYKARIERA – w poszukiwaniu pracy życia”.

antykarieraW czasie warsztatów będziesz miał/a możliwość dowiedzieć się:
  • w jaki sposób zarabiać robiąc to co kochasz;
  • więcej o swoich mocnych stronach, talentach i życiowej misji;
  • jak pogodzić pasję i powołanie z pracą;
  • jak żyć bardziej twórczo, robiąc to, do czego zostałeś stworzony.
Na zajęcia zapraszamy osoby, które:
  • przeżywają dyskomfort i niezadowolenie ze swojej dotychczasowej pracy,
  • planują w życiu zawodowym zmianę w kierunku pracy będącej jednocześnie pasją,
  • jeszcze nigdy nie pracowały i chciałyby rozwijać się zawodowo zgodnie ze swoimi predyspozycjami i misją życiową,
  • doświadczać harmonii wynikającej z połączenia twórczej pasji i pracy zawodowej.

Nazwa ANTYKARIERA wywodzi się z przeciwstawienia się karierze polegającej na gonitwie za pieniędzmi i wspinaniu się po drabinie sukcesu, kosztem swoich pasji, prawdziwych zainteresowań, relacji z ludźmi i głębszych potrzeb.

Twórcą pojęcia ANTYKARIERA jest Rick Jarow – autor książki „Antykariera – w poszukiwaniu pracy życia”, doradca biznesowy, nauczyciel duchowy.
Na pytanie: Po czym mamy poznać, czy to, co robimy, jest antykarierą?
Rick Jarow odpowiada: Podstawową rzeczą jest zadanie sobie pytania: czy jestem szczęśliwy? Jeśli twoja praca czyni cię szczęśliwym, to na pewno jesteś na ścieżce antykariery. Cel pracy to nie tylko pieniądze – praca przede wszystkim ma pomóc nam w pełni czuć życie, otworzyć się na głębszą duchową rzeczywistość. Antykariera jest wtedy, jeśli praca jest w harmonii z twoją duszą, z twoją wewnętrzną jaźnią. Wtedy to wiesz – po prostu czujesz, jak energia życia płynie przez ciebie.

Program zajęć:

„Dostatek jako podstawa mocy” – jak budować poczucie bezpieczeństwa i obfitości?
„Po nici pasji” – odkrywanie swoich talentów i mocnych stron;
„Kierowanie się wolą – inwestowanie we własne ideały” – jak chcę przeżyć moje życie i w jaki sposób moja praca ma się do tego przyczyniać?
„Jesteś tym, co w twoim sercu” – dawanie i przyjmowanie; branie odpowiedzialności za własne emocje;
„Twórcza wizja” – jak stworzyć plan działania, określać priorytety i podążać za zmianą?
„Moja wola i twoja” – Pracować w zgodzie z sercem i na drodze serca
„Koniec jest początkiem” – ze swoją pracą w świat.

Program zajęć powstał w oparciu o metodologię Rick`a Jarow`a.

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od dotychczasowych doświadczeń warsztatowych. Nie jest wymagany wcześniejszy udział w szkoleniach.

Warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi, opartymi na osobistym doświadczeniu. Będziemy proponować wizualizacje, pracę w parach, w grupach oraz pracę indywidualną z wykorzystaniem własnych kreatywnych zasobów. Kilka ćwiczeń będzie także w ruchu.
Ważna zasadą warsztatów jest NIEOCENIANIE, ani siebie, ani współuczestników.

Miejsce warsztatów:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 36/2

Koszt warsztatów:

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 600 zł – 1000 zł – to znaczy, że każdy uczestnik sam decyduje (w zależności od korzyści, jakie odniósł oraz od swojej sytuacji materialnej) ile chce za warsztaty zapłacić. Uczestnicy deklarują ile chcą zapłacić dopiero po zakończeniu całego cyklu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt poczęstunków: 150 zł. Opłata za posiłki jest niezależna od opłaty za cały warsztat.

Prowadząca:

Mirela Pawlikowska – mgr pedagogiki, trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od kilkunastu lat prowadzi treningi rozwoju osobistego, doświadczona w prowadzeniu warsztatów dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, poszukujących satysfakcjonującego zatrudnienia. Od wielu lat podąża drogą ANTYKARIERY.

Zapisy:

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres katowicemeritum@gmail.com

Dodatkowych informacji udziela Mirela Pawlikowska – tel. 501 762 528.

 

wrażenia uczestników