O meritum

Meritum to miejsce dla ludzi pragnących pracować w obszarze rozwoju osobistego i terapii, chcących poszerzać wiedzę o sobie i innych.

Stwarzamy przestrzeń dla osób poszukujących jakości życia wychodzącej poza postawę egocentryczną, pragnących wprowadzać pozytywne zmiany w sobie i najbliższym otoczeniu.

meritum-main2

Naszą misją jest towarzyszenie ludziom w odkrywaniu drogi do głębszej świadomości siebie, swoich relacji z innymi i ze światem. Wierzymy w to, że zmieniając siebie zmieniamy świat.

Fundacja Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MERITUM powstała
w 2022 roku i kontynuuje misję Stowarzyszenia Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum działającego od 1999 r.

Inicjujemy i wspieramy zmiany nakierowane na szeroko rozumianą równowagę zarówno w ludziach jak i organizacjach.

Szanując tych, którzy nam zaufali staramy się podążać za ich potrzebami i oczekiwaniami. Dlatego realizując projekty szkoleniowe i doradcze nie narzucamy gotowych rozwiązań. Wskazujemy możliwe drogi oraz wspólnie wypracowujemy najlepsze rozwiązania, wykorzystując tkwiący w ludziach potencjał.

Uważamy, że dla osiągnięcia równowagi i akceptacji siebie oraz szczerości w relacjach niezbędny jest rozwój osobistych kompetencji, dlatego przykładamy dużą wagę do ciągłego podnoszenia kompetencji naszego zespołu trenerów, terapeutów oraz współpracowników. W naszej pracy z ludźmi kładziemy szczególny nacisk na procesy umożliwiające im poznanie samych siebie, ponieważ dobry kontakt z samym sobą, pozwala na dobry i autentyczny kontakt z innymi, zarówno pracy, jak i w życiu osobistym.

Realizując swoje projekty szkoleniowe oraz terapeutyczne postępujemy etycznie we wszystkich aspektach działalności: w zarządzaniu, relacjach z uczestnikami naszych szkoleń oraz innymi klientami.

Bardzo istotne jest również dla nas ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Dlatego m.in. materiały szkoleniowe drukujemy na papierze ekologicznym, jeśli to możliwe kupujemy materiały biurowe wykonane z materiałów biodegradowalnych, segregujemy odpady, jak największą ilość produktów spożywczych staramy się kupować z certyfikatem Fair Trade.

Od 2006 roku naszym kluczowym działaniem jest
prowadzenie Szkoły Trenerów MERITUM.

Już ponad 600 osób w 49 edycjach ukończyło naszą Szkołę.