Akademia Trenerów MERITUM

Trenerzy szkoły trenerów Meritum Katowice siedzący na krzesłach i bijący brawo wystepującej

SZKOŁA TRENERÓW

Dobry trener
zawsze jest sobą i uczy się całe życie

W czasie zajęć w Integratywnej Akademii Trenerów MERITUM (d. Szkoła Trenerów) stwarzamy uczestnikom okazję do zdobycia praktycznych doświadczeń oraz przygotowujemy do samodzielnego prowadzenia szkoleń. W czasie szkolenia trenerskiego główny nacisk kładziemy na rozwój osobisty uczestników. Wychodzimy z założenia, że to trener jest najważniejszym narzędziem swojej pracy i warto, by był „wystarczająco dobry” w swojej pracy, tzn. świadom swoich zasobów i ograniczeń.

Program Szkoły Trenerów

Program Akademii Trenerów MERITUM zapewnia rozwój zarówno kompetencji miękkich, jak i przygotowanie do samodzielnej konstrukcji i ewaluacji szkolenia.

MERITUM zapewnia także możliwość praktycznego sprawdzenia podczas Akademii swoich umiejętności – przeprowadzenie szkolenia pod okiem superwizora (uzyskanie wszechstronnej informacji zwrotnej).

Uczestnicy i Absolwenci mają możliwość „kotowania” u osób zaangażowanych w projekt Akademii (np. u trenera prowadzącego lub byłych uczestników z minimum kilkuletnim doświadczeniem).

W czasie szkolenia trenerskiego uczestnicy przygotowywani są do uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje na trenerskie na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework.

Najlepsi Absolwenci Szkoły Trenerów realizują projekty szkoleniowe MERITUM – współpracujemy już z ponad dwudziestoma Absolwentami.

Wykorzystujemy
różnorodne
formy pracy:

 • Trening psychologiczny,
 • Warsztaty,
 • Mentoring,
 • Superwizje grupowe i uczestniczące,
 • Trening zadaniowy.

Zakres tematyczny poszczególnych edycji jest modyfikowany tak, by odpowiadał bieżącym potrzebom naszych kandydatów.

Zespół Akademii Trenerów MERITUM

 • Mirela Banaszak
  – opiekun merytoryczny Szkoły Trenerów
 • Bernadeta Grobelny
 • Tomasz Małanka
 • Aleksandra Wittich
 • Joanna Grabowiecka
 • Mieszko Stanisławski
 • Karolina Stanisławska

Przestrzegamy standardów zawodowych wyznaczonych przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wszyscy trenerzy prowadzący Szkołę Trenerów posiadają rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Certyfikat Jakości Pracy MERITUM

Tym, co nas wyróżnia jest podążanie za potencjałem uczestników oraz dążenie do równowagi w relacji z sobą samym, z innymi oraz ze środowiskiem.

Ważne jest dla nas, by Absolwenci wykorzystywali swoje umiejętności trenerskie nie tylko w pracy zawodowej, ale także w działaniach prospołecznych, np. na rzecz swojej społeczności lokalnej lub w aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Dzięki współpracy projektowej z University College of London, jako pierwsi w Polsce – włączyliśmy do programu kursu elementy ekopsychologii.

 

Naszą specyfiką jest uważność na zrównoważony rozwój, zarówno w kontekście osobistym (work-life balance) jak i środowiskowym.

Trenerzy pracują z ludźmi o zróżnicowanych światopoglądach, stylach życia czy normach etycznych. Wszystkich jednak dotyczy nierozerwalna więź ze środowiskiem. Każdy z nas codziennie na nie wpływa.

W czasie zajęć odkrywamy czym jest ekologiczne podejście trenera do samego siebie, jak i ekologiczne podejście do pracy z grupą szkoleniową.

W Integratywnej Akademii Trenerów MERITUM dążymy do tego, aby trenerzy pogłębili świadomość swojej współzależności ze światem i przyrodą. Dzięki temu wzmocnią „inteligencję ekologiczną” (o której pisał m.in. Daniel Goleman) zarówno swoją, jak i uczestników szkoleń. Wymogiem współczesności jest bowiem  wpleść odpowiedzialność za Ziemię w naszą codzienność, w społeczne relacje, w decyzje gospodarcze i polityczne. Coraz więcej organizacji, instytucji i firm, w obliczu kurczących się zasobów natury, poszukuje możliwości bardziej zrównoważonego rozwoju.

Wysokie umiejętności oraz rzetelność naszych Absolwentów doceniają ich klienci, do których należą organizacje pozarządowe, małe i duże przedsiębiorstwa oraz sektor publiczny. Ukończenie Integratywnej Akademii Trenerów MERITUM umożliwia spełnienie jednego z kryteriów do uzyskania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikacji w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

W Szkole Trenerów MERITUM, której kontynuacją jest Akademia, wyszkoliliśmy już ponad 600 trenerów, większość z nich czynnie działa w zawodzie trenera lub w inny sposób wykorzystuje nabyte kompetencje. Wysokie umiejętności oraz rzetelność naszych Absolwentów doceniają ich klienci, do których należą organizacje pozarządowe oraz m.in. ING Bank, PKO BP, Shell S.A., Kompania Piwowarska, Lotos S.A. oraz Beskidzki Dom Maklerski.

Ukończenie Integratywnej Akademii Trenerów MERITUM umożliwia spełnienie jednego z kryteriów do uzyskania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikacji w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Nasza metodologia pracy z każdym człowiekiem, z grupami ludzi, a także z organizacjami, wywodzi się z psychologii humanistycznej Carla Rogersa oraz podejścia systemowego. Jest także inspirowana przez koncepcję „organizacji uczącej się”. Szczególną uwagę przywiązujemy do przestrzegania zasad etyki zawodowej trenerów oraz rygorów etycznych i merytorycznych zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Wychodzimy z założenia, że świadomość i rozumienie swoich zachowań i uczuć przeżywanych w relacjach interpersonalnych oraz doświadczenie, z pozycji uczestnika grupy, dynamiki procesu grupowego jest niezbędnym warunkiem szkolenia trenerów grupowych.

Absolwenci szkoły trenerów Meritum w białych koszulkach Meritum

Opinie uczestników

Dodatkowych informacji na temat Akademii Trenerów udziela:

Mirela Banaszak

telefon: 501 762 528