Katowice, ul. Panewnicka 36/2

Blizej dziecka i siebie – warsztaty dla rodziców

Być Rodzicem, to być blisko dziecka w dobrych i w trudnych chwilach.
Być blisko dziecka, mówiąc TAK.
Być blisko, mówiąc NIE.
Blisko dziecka.
I siebie.

Celem Warsztatów dla Rodziców jest:

 • poznać nowe metody porozumiewania się z dzieckiem,
 • skuteczniej wdrażać je do wykonywania codziennych czynności i obowiązków,
 • pomóc dziecku uczyć się odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji,
 • wychować do samodzielności i podejmowania mądrych decyzji
 • i skuteczniej wspierać swoje dziecko w rozwoju,

zapraszamy Cię na Warsztaty dla Rodziców,

zajęcia, które pomogą sprawniej radzić sobie z rosnącą ilością obowiązków oraz ułatwią znalezienie skutecznych rozwiązań, które dają długofalowe efekty. Ich celem jest pomoc w osiągnięciu celów wychowawczych, w sposób zgodny z Twoimi wartościami i odpowiedni dla Twojej rodziny.

Tematyka Warsztatów dla Rodziców:
 • „Wysłuchaj mnie, proszę!” – o sztuce porozumiewania się z dzieckiem.
 • „Ma być tak, jak ja chcę! – o stawianiu i spełnianiu wymagań 
 • „Ja tego nie zrobiłem!” – o wzmacnianiu dobrych zachowań i wygaszaniu nieodpowiednich zachowań.
 • „Budowanie mostów”  o różnicy zdań i dochodzeniu do porozumienia.
 • „Chcę sam/a!” – o wspieraniu samodzielności.
 • „Czy dobrze to robię?”  o budowaniu poczucia wartości dziecka
Metoda prowadzenia Warsztatów dla Rodziców:

zajęcia mają charakter interaktywny, tzn. zapewniają uczestnikom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności i metod wychowawczych, możliwych do zastosowania w konkretnej rodzinie. Metody i formy pracy na Warsztatach dla Rodziców:

 • praca indywidualna,
 • ćwiczenia w parach i grupach
 • odgrywanie scenek
 • dyskusja grupowa, miniwykłady itp.

Liczebność grup: 8-12 osób
Czas trwania: sześć spotkań po 5 godzin szkoleniowych,

Prowadząca grupę:

Bernadeta Grobelny – trenerka i socjoterapeutka posiadająca rekomendację II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia treningów i warsztatów. Absolwentka Studium Edukacji Psychoseksualnej pod kierunkiem Wiesława Sokoluka. Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kompetencje osobiste, społeczne, wychowawcze i trenerskie. Zrealizowała ponad 20 edycji Warsztatów dla Rodziców.

wrażenia uczestników

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem: katowicemeritum@gmail.com
lub telefonicznie: 510 242 750

[/expand]