Coaching w Meritum

Coaching w Meritum

Zapraszamy do skorzystania z coachingu indywidualnego.

Coaching – co to takiego

Coaching jest procesem towarzyszącym zmianie, wspierającym Klienta w osiąganiu celów. Jest to forma pracy osobistej, dająca Klientowi możliwość rozwoju.

Korzyści dla Klienta – co daje coaching :
  • wspiera własny rozwój osobisty
  • uruchamia motywację do działania
  • zwiększa skuteczność i efektywność w działaniu
  • pogłębia samoświadomość i pozwala doświadczyć różnych perspektyw patrzenia na rzeczywistość
  • wspiera w wyznaczaniu i realizacji celów
Cel w coachingu

Cel jest nieodłączną częścią procesu coachingowego. Cel jest wyznaczany przez Klienta.
Ma określone ramy czasowe i musi być realny.
Klient sam decyduje o sposobach realizacji celu i o tym, jakie swoje zasoby do tego wykorzysta

Rola Coacha

Coach posługuje się pytaniami, uważnością, ciszą a jego zadaniem jest obserwować i słuchać. Zadając odpowiednie pytania podąża on za Klientem i towarzyszy mu, kiedy Klient odkrywa i definiuje cele.
Coach nie proponuje gotowych rozwiązań, nie doradza.
Coach skupia się na towarzyszeniu Klientowi w wypracowywaniu indywidualnych rozwiązań.
Coach skupia się na pracy na zasobach Klienta.

Kto może korzystać z coachingu?

Z coachingu może skorzystać każdy, kto szuka zmiany i jest gotowy wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje.
Każdy człowiek posiada wszystkie niezbędne zasoby do dokonania zmian.

Sesja coachingowa

Każda sesja coachingowa trwa 60 minut.
Koszt jednego spotkania to 120 zł.

Kontakt i zapisy:

697 631 107 – Ilona Opaszowska

516 197 997 – Iwona Grzech-Nowak

e-mail: meritumkatowice@interia.pl

Miejsce spotkań to Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM, Katowice – Ligota, ul. Panewnicka 36/2

Coaching prowadzą:

Ilona Opaszowska – trener, coach, doradca zawodowy. Ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie Śląskim, oraz studia podyplomowe z zakresu: coachingu, doradztwa zawodowego i marketingu politycznego. Ciągle podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego.

Od 15 lat prowadzi szkolenia i treningi z zakresu umiejętności komunikacyjnych i rozwoju osobistego. Specjalizuje się w coachingu kariery i life coachingu.

Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach specjalistycznych, menedżerskich oraz konsultanckich. Pracowała jako doradca zarządu ds. personalnych w dużej firmie logistycznej. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą – ARS ERUDIO Centrum Szkoleniowo – Coachingowe.

Najważniejsze jest dla niej: życie w zgodzie ze sobą i relacje z ludźmi

Iwona Grzech-Nowak – Certyfikowany Coach – posiada akredytację poziom Associate Certified Coach w międzynarodowej Federacji Coachów ICF.

Magister psychologii, specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego SWPS Katowice. Ukończyła także Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na GWSH oraz Zarządzanie Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym, a także 3 semestry Szkoły Fotograficznej „Fotoedukacja” w Katowicach.  Absolwentka Rocznej Szkoły Trenerów Meritum przygotowującej do pracy na procesie grupowym.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i kursach rozwoju osobistego m. in. : Podstawy pomocy psychologicznej i Złoty Kluczyk – Polski Instytut Ericksonowski, Warsztaty pracy z ciałem metodą A.Lowena – prowadzenie Grzegorz Byczek, Przebudzenie ciała – Warsztaty rozwojowe poprzez ruch i świadomość ciała, prowadzenie K.Gross, Osobowość, tożsamość, wizerunek -warsztat rozwojowy – A. Poraj-Żakiej, Voice Dialogue – warsztaty rozwojowe, A.Winnicka, Śląskie Centrum Psychosomatyki i inne.

W swojej pracy integruje wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii i biznesu.
Praktyk zarządzania. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w obsłudze Klienta i w sprzedaży a także związaną z Business Proces Management. Zna bardzo dobrze strukturę i sposób działania organizacji biznesowych oraz rozumie jej wpływ na człowieka.

Prowadzi sesje coachingowe oraz udziela konsultacji psychologicznych dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Specjalizuje się w pracy z osobami szukającymi harmonii i spełnienia w swoim życiu – szukającymi dla siebie nowych możliwości rozwiązań. Coaching traktuje jak podróż, podczas której towarzyszy osobom w ich własnym rozwoju i dążeniu do osiągnięcia lub zmiany celów. Specjalizuje się w pracy z pracoholizmem, wypaleniem zawodowym, perfekcjonizmem i depresją.

Uważa, że najważniejsze w życiu są relacje, a zwłaszcza kontakt z samym sobą.
Prywatnie żona i matka. Kocha przyrodę, wędrówki górskie, szum morza i swój własny ogródek warzywny (specjalizacja: pomidory, ogórki, papryka i dyniowate😊). Czerpie radość ze swoich korzeni i zwyczajności dnia codziennego.