SUPERWIZJA TRENERSKA

SUPERWIZJA TRENERSKA

Warto spojrzeć na swoją pracę
z różnych perspektyw, poszukać przyczyn trudności, pomysłów i rozwiązań.
Odkrywać własne zasoby i uczyć się nowych strategii.

To właśnie dzieje się na superwizji. Dzięki niej można wprowadzić istotne zmiany w swojej pracy,
a także – we własnym życiu. Wystarczy podjąć decyzję otwarcia się na nowe informacje o sobie,
które może dać superwizja.

superwizje-foto

Superwizja kierowana jest do osób, które pracują z grupami i zespołami, tj. do trenerów, coachów, psychologów, nauczycieli, terapeutów i liderów zespołów roboczych.

Celem superwizji jest:

  • zwiększyć świadomość siebie i swojego stylu pracy
  • znaleźć przyczyny trudnych sytuacji w pracy z ludźmi
  • poszerzyć katalog strategii interwencyjnych
  • otrzymać rzetelną informację zwrotną
  • skorzystać z wymiany doświadczeń

zapraszam Cię do udziału w superwizji!

Główne formy superwizji:

Superwizja grupowa – to analizowanie pracy własnej oraz uczenie się poprzez stawianie pytań, słuchanie i wymianę doświadczeń z innymi członkami grupy. Superwizja grupowa pomaga znaleźć przyczyny problemów i pomysły
na ich rozwiązanie. Często prowadzi do odkrywania swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań, co zwiększa samoświadomość i decyzyjność.  Odbywa się w małej, zamkniętej grupie uczestników. Stwarza to bezpieczną i twórczą przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów oraz przyglądania się swojej pracy z różnych perspektyw.

Superwizja indywidualna – spotkania superwizora z jedną osobą, podczas których analizuje się konkretne sytuacje szkoleniowe wnoszone przez superwizanta. Superwizor stwarza przestrzeń do refleksji, konsultuje, wspiera
i pomaga znaleźć odpowiedzi, skuteczne interwencje i rozwiązania. W zależności od stawianych celów, z superwizji indywidualnej można skorzystać jednorazowo lub cyklicznie, w rytmie uzgodnionym w kontrakcie superwizyjnym.

Czas trwania jednej sesji superwizji indywidualnej to 60 minut.

Koszt jednej superwizji indywidualnej, to 80 zł.

Koszt cyklu superwizji indywidualnych – do uzgodnienia.

Superwizja uczestnicząca – polega na bezpośredniej obserwacji pracy trenera
na sali szkoleniowej przez superwizora i wspólnym omówieniu przebiegu procesu szkoleniowego.  Trener superwizowany analizuje swój stosunek do przeprowadzonego warsztatu i stawia pytania, a superwizor udziela szczegółowych informacji zwrotnych i dzieli się własnymi spostrzeżeniami.

Koszt superwizji uczestniczącej – do uzgodnienia.

 Superwizje są niezbędne do uzyskania rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz certyfikatów jakości szkoleń Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM

Miejsce superwizji:

Spotkania superwizyjne odbywają się w MERITUM, w Katowicach,
przy ul. Panewnickiej 36/2, a po uzgodnieniu, w miejscu wybranym przez superwizanta.

Prowadząca:

Bernadeta Grobelny: posiada rekomendację II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia treningów interpersonalnych oraz superwizorską rekomendację III stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Jest współautorką koncepcji Szkoły Trenerów MERITUM.
Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kompetencje osobiste, społeczne i trenerskie. Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkoleniach dla różnych środowisk, pozarządowych i samorządowych, akademickich, oświatowych i biznesowych. Superwizuje od lat dziesięciu.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Zapisy:

Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo na adres meritum@trenerzy.slask.pl